2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
» 
2010 Kpss Coğrafya Soruları
a aa
Tarih : 10 Temmuz 2010 18:45
2010 Kpss Coğrafya Soruları
2010 Kpss Coğrafya Soruları
reklam

COĞRAFYA

1.

 

İç Anadolu Bölgesinde yukarıdaki haritada gösterilen alanlardan hangisinde çoraklaşma nedeniyle tarımda yüksek verim alınması zordur? 

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 

Cevap: C

 
 2. Türkiye’de zeytinliklerin çıkabildiği yüksek çığır kuzeye bakan yamaç larda genelde 200-250 m. yükseklikte güneye bakan yamaçlarda 500-600m yükseklikte yetiştiği bilinmektedir.

 

Bu duruma neden olan etmen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bakı durumu¦lt;br /> B) Bağıl nem¦lt;br /> C) Gündüz süresi¦lt;br /> D) Toprak türü¦lt;br /> E) Su kaynakları

Cevap: A

3.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımsal etkinliklerle ilgili doğru bir bilgidir? 

A) Üretimin fazla olduğu tahıl ürünlerinin çoğu dış ülkelere ihrac edilir
B) Güney Doğu Anadolu’da sulamadan dolayı pamuk üretimi artmıştır.¦lt;br /> C) İklim koşulları nedeniyle şeker pancarı yalnızca iç bölgelerde yetişir.¦lt;br /> D) Tarımda makineleşmenin en yaygın olduğu yer Karadeniz bölgesidir.¦lt;br /> E) İklimi uygun olduğu için incir en çok Akdeniz bölgesinde yetişir.

Cevap: B

 
 4.

 

I. Turizm gelirleri en yüksek

II. Endüstri kuruluşları en fazladır.

III. Enerji tüketimi en fazladır.

IV. Ulaşımın imkanlarının en fazla olduğu yer

Yukarıdaki özelllikleri verilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz¦lt;br /> B) Karadeniz
C) Marmara¦lt;br /> D) İç Anadolu
E) Ege Bölgesi

Cevap: C

 
 5.Aşağıdakilerden hangisi orta karadeniz ve iç batı Anadolu Bölgelerinin ortak özelliklerinden değildir? 

 

A) Termal kaynakların yaygın olması¦lt;br /> B) Fındık, mısır ve tütün üretiminin fazla olması¦lt;br /> C) Linyit rezervlerinin yaygın olması¦lt;br /> D) Büyükbaş hayvancılığın yaygın olması¦lt;br /> E) Karayolu ulaşımında önemli kavşak noktalarına sahip olması

Cevap: B

 
 6. Türkiye’nin orta kuşakta aşağıdaki ekonomik özelliklerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? 

 

A) Tarihi eserlerin ve doğal güzelliklerin olması¦lt;br /> B) Kişi başı düşen ulusal gelirin büyük kentlerde daha yüksek olması¦lt;br /> C) İşletilen maden yataklarının çeşitlilik bakımından zengin olması¦lt;br /> D) Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi¦lt;br /> E) Kara yolu ve demiryolu transit taşımacılığının gelişmiş olması

Cevap: C

 
 7. Bir yerin endüsrisinin gelişmesi için hammaddeye yakınlık, enerji kaynaklarına yakınlık, işgücü ve ulaşım kolaylığı üretim araç ve hammadde temini kolaylığı gibi etmenler önemlidir.

 

Aşağıdakilerden hangisi endüstri kuruluşlarında diğerlerinden farklı bir etmene bağlıdır? 

A) Adana ve çevresinde dokumanın gelişmesi¦lt;br /> B) Edremit ve Ayvalıkta sıvı yağ üretiminin yapılması¦lt;br /> C) Çanakkale’de konserve balıkçılığın yaygın olması¦lt;br /> D) Seydişehir’de aliminyum tesislerinin kurulması¦lt;br /> E) Bursa’da otomotiv endüstrisinin olması

Cevap: E

 
 8.Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısındaki artışı etkilememiştir? 

 

A) 1. sınıf turistik tesislerin yaygın olması¦lt;br /> B) Metropol kentlerde uluslararası kongreler ve fuarların düzenlenmesi¦lt;br /> C) Turistik bölgelere nüfusun iç göçlerle artması¦lt;br /> D) Formula 1 gibi spor organizasyonlarının yapılması¦lt;br /> E) Yamaç paraşütü, kayak, rafting gibi etkinliklerin yapılmaya başlanması

Cevap: C

 
 9. Son yıllarda Türkiye’de tarımsal bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinde azalma olduğu söylenebilir 

 

A) Tarımsal etkinliklerin iklime bağımlılığında¦lt;br /> B) Tarımsal ürünlerin pazarlanması olanaklarında¦lt;br /> C) Tarımsal ürünlerin tüketiminde¦lt;br /> D) Tarımdan elde edilen gelirlerde
E)

Cevap: A

 
 10.Benzer topografik ve klimatik özelliklere sahip olmalarına karşın İstanbul ili nüfus yoğunluğu Çanakkale ilinin 50 katıdır. Bu yoğunluk farkının oluşması aşağıdakilerden hangisinde daha fazla görünmektedir? 

 

A) İstanbul’un kapladığı alanın küçük olması¦lt;br /> B) İstanbul’un ticaret ve ekonomi bakımından çok gelişmiş olması¦lt;br /> C) Çanakkale boğazının batı kısmında Gelibolu Milli Parkının olması
D) İstanbul’da kültür ve sanat etkinliklerinin fazla olması¦lt;br /> E) Çanakkale’de tarım alanlarının geniş yer tutması

Cevap: B

 
 11. Haritada gösterilen alanlardan hangisinde nüfus artışın temel nedeni doğurganlıktır? 

 

 

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Cevap: E

 
 12.

 

 

21 Haziranda haritada gösterilen kentlerin hangisinde Kırşehire göre hem gündüz kısa hem de güneş daha erken doğar? 

A) Siirt
B) Antalya
C) Sinop
D) Artvin
E) Bolu

Cevap: A

 
 13.Türkiyede bir yıla ait buğday ve arpa üretim miktarı ile ekim alanlarını illere göre gösteren bir grafikten yararlanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

 

A) Buğdayda en yüksek verimin hangi ilden alındığına
B) Türkiye’nin yıllık toplam arpa üretim miktarına
C) Buğday üretimi için hangi illerden daha yüksek verimin alındığına
D) Hangi illerin ikliminin buğday üretimine daha uygun olduğuna¦lt;br /> E) Arpa üretim miktarının en fazla olduğu ile

Cevap: X

 
 14.Devlet Meteoroloji işleri genel müdürlüğü İstanbul’da yarın kuvvetli karayel ve şiddetli kar yağışı beklenmektedir uyarısı yapmıştır

 

Bu uyarı;

I. İstanbul’da kuzey sektörlü rüzgarların egemen olması

II. Kış mevsiminin yaşanması

III. Kuzey-batı yönünden gelen bir hava kütlesi olması

verilerinden hangilerine dayanılarak yapılmış olabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, II
D) I, III
E) II, III

Cevap: X

 
 15.Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yükseltisinin fazla olmasının sonucu değildir? 

 

A) Bitkisel ürünlerinin zengin olması
B) Karayolu ve demiryolu yapım maliyetinin yüksek olması
C) Sıra dağların genelde doğu – batı yönünde uzaması
D) Nüfus dağılışının düzensiz olması
E) Yaylacılığın önemli bir etkinlik olması

Cevap: X

 
 16.Çalışma çağı (15-64 arası) olan ve bir işte çalışan nüfusa aktif nüfus denir. Türkiye’de 1955 yılında nüfusun %82 si aktif nüfus iken, 2005 yılında bu oran %45 e düşmüştür.

 

Türkiyede kalkınma hızının ve kişi başına düşen ulusal gelirin artmasına karşın, aktif nüfusun azalması aşağıdakilerden hangisini etkilediği savunulamaz?

A) Kadının çalışma hayatında daha fazla yer bulması
B) Nüfusun bir kısmının çalışmak amacıyla yurtdışına göç etmesi
C) 15-25 yaş grubundaki öğrenci sayısının artması
D) İş oranlarındaki artışın nüfus artışından az olması
E) Makineli tarıma geçilmesi ile tarımda çalışan sayısının azalması

Cevap: X

 
 17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ekolojik dengesini bozan etmenlerden değildir?

 

A) Tarımda göl sularını aşırı kullanmak
B) Birçok hayvan türünün bilinçsiz avlanması
C) Kentlerin hızlı ve plansız büyümesi
D) Yeraltı sularının bilinçsizce yeryüzüne çekilmesi
E) Akarsu ağızlarında deltaların genişlemesi

Cevap: E

 
 18.İskenderun, kendisi gibi bir liman kenti olan Sinop ve Trabzon’a göre daha fazla gelişmiştir.

 

Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Korunaklı liman olması
B) Eski yerleşim yerlerine yakın olması
C) Gelişmiş bir ulaşım ağına sahip olması
D) Ağır endüstri kuruluşlarının bulunması
E) Verimli tarım alanlarının bulunması

Cevap: C

Etiketler :

DİĞER KPSS 2010 LİSANS SORU VE CEVAPLARI HABERLERİ

  • KPSS çıkmış sorular (1999-2011)

   KPSS çıkmış sorular (1999-2011)

   1999-2011 kpss çıkmış sorular KPSS sorularını tanımak açısından geçmiş yıllardan çıkan kpss soruları'nı çözmek oldukça önemlidir. Bu...

  • Kpss 2010 Anayasa Soru Ve Cevapları

   Kpss 2010 Anayasa Soru Ve Cevapları

   ANAYASA SORULARI   1.Tüzük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  A) Tüzük, kanunun ve yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkartılır B) Hangi tüzüklerin Resmi Gazete'de...

  • Kpss 2010 Lisans Tarih Soru ve Cevapları

   Kpss 2010 Lisans Tarih Soru ve Cevapları

   1. Türk Devletinde I. Taht kavgalarının ortaya çıkması II. Ülke topraklarının bölümlere ayrılması III. İstenilen dine inanılması durumlarından hangileri ülkeninin hükümdara ait ortak malı...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR