2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
» 
Atatürk Dönemi Gelişmeleri
a aa
Tarih : 30 Mayıs 2011 16:31
Atatürk Dönemi Gelişmeleri
Atatürk Dönemi Gelişmeleri
reklam

ATATÜRK DÖNEMİ GELİŞMELERİ

 

  19 Mayıs 1919 – Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması. 

  21  – 22 Haziran 1919  – Mustafa Kemal’in Amasya’dan yolladığı genelgeyle, milli kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çevresinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi’ni toplantıya çağırdı. 

  26 Haziran 1919 – Amasya’dan Sivas’a hareketi. 

  3 Temmuz 1919 – Mustafa Kemal’in Erzurum’a ilk gelişi. 

  8-9 Temmuz 1919 – Mustafa Kemal’in resmi görevinden ve askerlikten çekilmesi. 

  23  Temmuz  1919  –  Erzurum  Kongresi’nin  toplanması  ve Mustafa  Kemal’in  Erzurum  Kongresi’ne  Başkan seçilmesi. 

  4 Eylül 1919 - Sivas Kongresi’nin toplanması ve Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi’ne Başkan seçilmesi. 

  11  Eylül  1919  –  Mustafa  Kemal’in  Anadolu  ve  Rumeli  Müdafaa-i  Hukuk  Cemiyeti  Heyeti  Temsiliyesi Başkanlığı’na seçilmesi.

  20 – 22 Ekim 1919 – Mustafa Kemal’in İstanbul’dan gelen Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Amasya’da görüşmesi. 

  7 Kasım  1919  – Mustafa Kemal’i  İstanbul’da  toplanması  kararlaştırılan Osmanlı Meclisi  için  Erzurum’dan milletvekili  seçilmesi.  (TBMM’nin  birinci  dönemi  için  yapılan  seçimde  ve  ondan  sonraki  seçimlerde Ankara’dan milletvekili seçilmiştir.) 

  27 Aralık 1919 – Mustafa Kemal’in Heyeti Temsiliye ile birlikte Ankara’ya gelmesi. 

  16  Mart  1920  –  İstanbul’un  İtilaf  Devletleri  tarafından  işgali  üzerine  Mustafa  Kemal’in  durumu  bütün devletlere ve Millet Meclislerine protesto etmesi ve Ankara’da yeni bir Millet Meclisi  toplama  teşebbüsüne  geçmesi. 

  23 Nisan 1920 – Mustafa Kemal’in Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açması. 

  24 Nisan 1920 – TBMM’nin Mustafa Kemal’i başkanlığa seçmesi. 

  11 Mayıs  1920  – Mustafa Kemal’in  İstanbul Hükümetince  ölüm  cezasına  çarptırılması.  (Bu karar  24 Mayıs  1920’de Padişah tarafından onanmıştır) 

  13  Eylül  1920  –  Mustafa  Kemal  tarafından  hazırlanan  Halkçılık  programının  Büyük  Millet  Meclisi’ne sunuluşu. 

  5 Aralık 1920 – Mustafa Kemal’in İstanbul’dan gelen Osmanlı delegeleri İzzet ve Salih Paşa’larla Bilecik tren istasyonunda görüşmesi. 

  10 Mayıs 1921 – Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun kurulması ve kendisinin Grup Başkanlığı’na seçilmesi. 

  13 Haziran 1921 – Mustafa Kemal’in Fransız temsilcisi F.Bouillon ile Ankara’da görüşmesi. 

  5 Ağustos 1921 – Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevinin verilmesi. 

  23 Ağustos 1921 - Mustafa Kemal’in 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi’ni idareye başlaması. 

  13 Eylül 1921 – Mustafa Kemal’in Sakarya Zaferi’ni kazanması. 

  19 Eylül  1921  – Mustafa Kemal’e Büyük Millet Meclisi  tarafından müşirlik  (mareşallik)  rütbesinin ve Gazi ünvanının verilmesi. 

  26 Ağustos 1922 – Gazi Mustafa Kemal’in Kocatepe’den Büyük Taarruz’u idareye başlaması. 

  30 Ağustos 1922 – Gazi Mustafa Kemal’in Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazanması. 

  10 Eylül 1922 – Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’e girişi.

  1  Kasım  1922  –  Gazi Mustafa  Kemal’in  teklifi  üzerine  Büyük Millet Meclisi’nin  saltanatın  kaldırılmasına karar vermesi. 

  14 Ocak 1923 – Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım’ın İzmir’de ölümü. 

  29 Ocak  1923  – Gazi Mustafa Kemal’in  İzmir’de  Latife  (Uşaklıgil) Hanım’la  evlenmesi.  (5 Ağustos  1925’te ayrılmışlardır.) 

  17 Şubat 1923 – Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’de ilk Türkiye İktisat Kongresi’ni açması. 

  13 Ağustos 1923 – Gazi Mustafa Kemal’in ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilmesi. 

  11 Eylül 1923 – Gazi Mustafa Kemal’in Halk Partisi’ni kurması. 

  29 Ekim 1923 – Cumhuriyetin İlanı ve Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi. 

  1 Mart 1924  – Gazi Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi’ni açışı ve Halifeliğin kaldırılması  ile öğretimin birleştirilmesi  gereğini konuşmasında belirtmesi. 

  23 Ağustos 1925 – Gazi Mustafa Kemal’in Kastamonu’da ilk defa şapka giymesi. 

  3 Ekim 1926 – İstanbul’da Sarayburnu’nda Mustafa Kemal’in ilk heykelinin dikilmesi. 

  1 Temmuz 1927 – Gazi Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa İstanbul’a gelmesi. 

  15-20 Ekim 1927 – Gazi Mustafa Kemal’in CHP İkinci Kurultayı’nda tarihi büyük nutkunu söylemesi. 

  1 Kasım 1927 – Gazi Mustafa Kemal’in ikinci defa Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi. 

  4  Kasım  1927  –  Gazi  Mustafa  Kemal’in  Ankara  Etnografya  Müzesi  önünde  ve  Yenişehir’de  dikilen heykellerinin açılışı. 

  20 Mayıs 1928 – Afgan Kralı Amanullah Han’ın Gazi Mustafa Kemal’i Ankara’da ziyareti. 

  9-10 Ağustos 1928 – Gazi Mustafa Kemal’in Sarayburnu’nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.

  12 Nisan 1931 – Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu’nun kurulması. 

  4 Mayıs 1931 – Mustafa Kemal’in üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi. 

  12 Haziran 1932 – Irak Kralı Emir Faysal’ ın Ankara’da Mustafa Kemal’i ziyareti. 

  12 Temmuz 1932 – Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu’nun kurulması. 

  4 Ekim 1933 – Yugoslavya Kralı Aleksandre’nin Gazi Mustafa Kemal’i İstanbul’da ziyareti. 

  29  Ekim  1933  –  Gazi  Mustafa  Kemal’in  Cumhuriyet’in  onuncu  yıldönümü  dolayısıyla  tarihi  nutkunu söylemesi. 

  16 Haziran 1934 – İran Şehinşahı Rıza Pehlevi’nin Gazi Mustafa Kemal’i Ankara’da ziyareti. 

  24 Kasım 1934 – Büyük Millet Meclisi’nin Mustafa Kemal’e ATATÜRK soyadını veren kanunu kabul etmesi. 

  1 Mart 1935 – Atatürk’ün dördüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesi. 

  4 Eylül 1936 – İngiltere Kralı Edward VIII.’nin İstanbul’da Atatürk’ü ziyareti. 

  11  Haziran  1937  –  Atatürk’ün,  çiftliklerini  Devlete  ve  bir  kısım  gayrimenkullerini  Ankara  Belediyesi’ne bağışlaması. 

  30 Mart 1938  – Atatürk’ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince  ilk defa resmi  tebliğ yayınlanması. 

  19 Haziran 1938 – Romanya Kralı Karol II’nin Atatürk’ü İstanbul’da ziyareti. 

  5 Eylül 1938 – Atatürk’ün vasiyetnamesini yazması. ( Açılış 28 Kasım 1938 ) 

  16 Ekim 1938 - Atatürk’ün hastalık durumu hakkında günlük resmi tebliğler yayımına başlanması. 

  10 Kasım 1938 - Büyük Atatürk’ün Ölümü 

  21 Kasım 1938 - Atatürk’ün cenazesinin Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabre törenle konulması. 

  10 Kasım 1953 - Atatürk’ün nâşının,  Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrinden Anıtkabir’e nakledilmesi. 

  1981  – UNESCO’nun aldığı bir kararla Atatürk’ün doğumunun 100. yılının bütün dünyada ATATÜRK YILI olarak kutlanması. 

 

DİĞER TARİH NOTLARI HABERLERİ

  • KPSS Sınav Kazandıracak Tarih Notları 2014

   KPSS Sınav Kazandıracak Tarih Notları 2014

   KPSS Tarih Dersi sınavda önemli bir yer tutan derslerin başında gelmektedir.  KPSS Tarihde sıkıntı çekilen konuların başını ise şüphesiz ki Yeni eklenen Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ila TBMM dönemi...

  • Atatürk Dönemi Kronolojisi

   Atatürk Dönemi Kronolojisi

   Atatürk Dönemi Kronolojisi KPSS Tarih'in en çok karıştırılan konularından birisi. Atatürk Dönemi Kronolojisi ile ilgili soruları kaçırmamak için Atatürk Döneminde gelişen olayların kronolojisini Bilmek oldukça...

  • 2014 KPSS Pratik Ders Notları

   2014 KPSS Pratik Ders Notları

   2014 KPSS az bir süre kala genel tekrar yapabilmeniz açısında oldukça faydalı olabilecek bu notları sizinle paylaşıyoruz. 2014 KPSS Pratik Ders Notları dökümanında neler var. * 2014 KPSS pratik tarih...

  • KPSS Tarih Çıkmış Sorular

   KPSS Tarih Çıkmış Sorular

   ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda şimdiye kadar çıkmış kpss tarih soruları'nı bir araya getiren arkadaşımız ''Ahmet SARITAŞ''a teşekkür ederiz. KPSS tarih çıkmış sorular dökümanında neler var? ** KPSS tarih...

  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları

   Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notla...

   Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi için hazırladığım ve 316 maddeden oluşan çalışma kağıdıdır. Cıktı alın ve çalışın gözünüz arkada kalmasın.. İçinize yarayacak bütün bilgiler icinde mevcuttur. 3 adet bilgi...

YORUMLAR
Bu Habere 2 Yorum Yapılmıştır.
 • ZAKKUM diyor ki ;
  07 Ağustos 2012 17:25

  mal mal konuşmayın ülen

 • sefa diyor ki ;
  10 Eylül 2012 0:10

  şuan da türkiye nin böyle adamlara ihtiyacı var…allah aynı zekada,cesarette,mantıkta adamları nasip etsin…inşallah bizi iyi bir gelecek bekler..

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR