2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php

Öğrenme Psikolojosi

Öğrenme psikolojisi püf noktalar

Öğrenme psikolojisi püf noktalar

Sönme ve Alışma Arasındaki Fark Sönme ve alışma arasındaki en önemli fark; Sönmede davranışa neden olan uyarıcı ortamda bulunmazken alışmada alışma da davranışa neden olan uyarıcı ortamda varlığını sürdürmektedir. Alışma,davranışa neden olan uyarıcı ortamdayken uyarıcıya gösterilen tepkinin şiddetinin azalması, sönme koşullu uyarıcı bir süre tek başına verildiğinde organizmanın tepkinin giderek...

Öğrenme  Psikolojisi  Anahtar  Kelimeler

Öğrenme Psikolojisi Anahtar Kelimeler

 Pekiştirme Tarifeleri      Pekiştirme tarifesi, olumlu ya da olumsuz pekiştirmenin yapılış sıklıklarını belirler. Pekiştirme tarifesi her davranışın pekiştirilmesinde hiçbir davranışın pekiştirilmemesine doğru bir seyir izler. Pekiştirme tarifeleri sadece özel gereksinimli çocuklar için geliştirilmemiş, normal eğitim-öğretim sürecinde de çocuklara yeni davranışlar kazandırmada ve problem davranışların yok edilmesinde veya hafifletilmesinde etkili...

Eğitimde  Program  Türleri  Ve Özellikleri

Eğitimde Program Türleri Ve Özellikleri

EĞİTİMDE PROGRAM TÜRLERİ Şekilde de görüldüğü gibi eğitim programı; öğretim programını, ders programını, ünitelendirilmiş yıllık planı ve ders planını kapsar. Ünitelendirilmiş yıllık plan tüm program türlerine göre yapılır ve ders planını kapsar. Buna karşın yandaki şekilde halkalar içten dışa doğ­ru gittikçe kapsam artar, ayrıntı azalır. Bu nedenle en ayrıntılı planlama...

Çoklu  Zeka  Kuramı

Çoklu Zeka Kuramı

Önceleri -doğuştan geldiğine inanılan- belli bir zekâ ile doğup yaşamını onunla sürdürme görüşü hakimken günümüzde, insan Zekâsının sınırları “neyin mümkün olabileceği” hakkındaki inançlarımızla ilgilidir. Hemen hemen her yaş ve yetenek düzeyindeki bireyin zihinsel fonksiyonları geliştirilebilmektedir. Aslında farkında olmaksızın kullandığımız Zekâmızın düzeyini, biliş ve algılama yeteneklerimizin nasıl harekete geçirileceğini keşfederek geliştirmeyi...

Gözlem Yoluyla Öğrenmenin Davranışa etkisi

Gözlem Yoluyla Öğrenmenin Davranışa et...

Gözlem Yoluyla Öğrenmenin Davranışa etkisi a) Model alma yoluyla öğrenme etkisi:Bir modelin davranışını gözleme yoluyla yeni davranışlar öğrenebilir. b)Engelleyici – destekleyici etki: Gözlemcinin aynı davranışı yapan bir modelin cezalandırıldığını görerek, davranışlarını bastırmasıdır. Ör: parmak kaldırmadan söze giren öğrenciye öğretmen kızarsa, diğerleri tırsar ve parmak kaldırmadan konuşmaktan çekinirler.(engelleyici etkiye örnek).. Makyaj...

Bluma Zeigarnik ve Zeigarnik Etkisi (Zeigarnik Effect)

Bluma Zeigarnik ve Zeigarnik Etkisi (Z...

Bluma Zeigarnik ve Zeigarnik Etkisi (Zeigarnik Effect) Lewin, “gerilim hareket denge sıralaması, ihtiyaç faaliyet rahatlama sıralamasına benzer” der. Her ne zaman bir ihtiyaç hissedilse bir gerilim hali yaşanır ve organizma dengeyi yeniden oluşturmaya çalışarak bu gerilimi çözmek için harekete geçer. Burada gerilim motivasyon veya ihtiyaç anlamındadır ve Lewin, bir amaca...

Bentley’e göre yaratıcılık basamakları.

Bentley’e göre yaratıcılık basam...

Bentley’e göre yaratıcılık basamakları. Yaratıcılık eğitmeni Trevor Bentley, yaratıcı sürece, diğer yaklaşımların bir sentezi olan, farklı ve çağdaş bir bakış açısı getirmektedir. Bentley yaratıcı süreci 5 adıma ayırır: 1.   İhtiyacın Belirlenmesi 2.   Eldeki Bilgilerin Gözden Geçirilmesi 3.   Bilginin Sindirilmesi 4.   Parıltının Sezilmesi 5.   Ortaya Çıkanların Değerlendirilmesi 1.   İhtiyacın Belirlenmesi Pek çok yaratıcı fikir, proje ve ürün...

DİĞER SAYFALAR

GÜNÜN HABERLERİ

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR