2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php

Püf Noktalar

Yeniçeri Ocağı hakkında bilgiler

Yeniçeri Ocağı hakkında bilgiler

Yeniçeri ocağı, Osmanlı Devletinde en önemli askeri sınıflardan biri olan yeniçerileri yetiştiren yerlerdir, bir nevi kışlalardır. Yeniçeri ocağının kurulmasına dair farklı rivayetler vardır. Genel kabul gören görüşe göre yeniçeri ocağı 1.Murat döneminde; dönemin veziri Çandarlı Halil Paşa yardımıyla kurulmuştur. Diğer görüşe göre ise yeniçeri ocağının temelleri 1. Murat’tan önce, babası Orhan...

Eğitim  Bilimleri  Önemli  Noktalar

Eğitim Bilimleri Önemli Noktalar

Sorun merkezli program tasarımı yaklaşımlarından olan yaşam koşullu, çekirdek (core) ve yeniden yapılandırmacı yaklaşımları yeniden kurmacılık temellidir. Ayrıca içerik belirleme yaklaşımları da çekirdek (core) ve konu ağı – proje merkezli yaklaşımlardır.

Program Geliştirme Püf Noktaları

Program Geliştirme Püf Noktaları

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME SÖZLÜĞÜ VE ANAHTAR KELİME LİSTESİ 1.   Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. 2.   Formal eğitim: amaçlıdır, önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde ve belirli ilkelere göre uygulamaya konulan bir  eğitimdir.

DİĞER SAYFALAR

GÜNÜN HABERLERİ

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR