2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
» 
KPSS’de Tercih Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
a aa
Tarih : 23 Ocak 2011 19:29
KPSS’de Tercih Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
KPSS’de Tercih Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
reklam
 • KPSS ‘de Tercih yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


 • Tercih yaparken öncelikle genel nitelikli yerler yerine (3001, 4001 gibi) kendi öğrenim dalı talep edilen (mühendis, tekniker, hemşire vb.) kadrolar yazılmalıdır.
 • Sonra sırasıyla, sertifika, bonservis, ehliyet, İngilizce gibi aday sahip olduğu niteliklere uygun kadrolar yazılmalı ve son olarak genel kodların yer aldığı kadrolar tercihler arasında gösterilmelidir. Belgesi olmayan adaylara göre tercihte avantaj sağlamış olursunuz…

 • Kılavuzda yer alan kadrolar için aranılan bölüm koşullarını dikkatlice gözden geçirin. Tercih Kılavuzunda ilan edilen kadroların karşısında yer alan nitelik kodunda mezun olduğunuz bölümün kodu yoksa tercihte bulunmayınız .Eğer mezun olduğunuz bölümun kılavuzda ilan edilen bölümlere denk olduğuna dair YÖK’ten bir yazı almanız halinde tercih işlemlerinde bulunmanız ve ilgili kurumlarca atamanızın yapılması mümkün.

 • 70 puan almak şart mı?
 • ÖSYM’nin yapacağı yerleştirme işlemlerine, sınava giren her aday, taban puan uygulaması olmaksızın katılabilecektir. Bu çerçevede, aday, 10 puan alsa dahi yerleştirme işlemlerine katılabilecektir. Ancak, yerleştirme işlemlerine 2 milyon aday katılacağı için sınav puanı ne derece yüksek ise yerleşme ihtimali o derece yüksek olacaktır.
 • Şu an memur veya başka bir statüde çalışanlar da başvurabilecek mi?
 • Uygulamaya esas görüşler veren Devlet Personel Başkanlığı’nın açıklamalarına göre çalışanlar da KPSS’ye girebilmekte ve KPSS tercih işlemlerine katılabilmektedir. İki başlık altında çalışanların başvurusunu açıklayacak olursak;
 • 1- Memur olarak çalışanlar: 657′ye tâbi memur statüsünde çalışanlar KPSS tercih kılavuzunda yer alan memur kadrolarını tercih edebilecekleri gibi 399′a tâbi sözleşmeli pozisyonları da tercih edebilecektir. Memur olarak çalışanlar başka bir memur kadrosunu tercih edip, bu memur kadrosuna yerleşmeye hak kazandığında 657′deki hükümlere göre çalıştığı kurumun geçiş için onay vermesi gerekmektedir. Ancak memur olarak çalışanlar, 399′a tâbi bir sözleşmeli pozisyonu tercih eder ve bu sözleşmeli pozisyona yerleşirse bu halde geçiş için çalışılan kurumun onayına ihtiyaç yoktur. Kişi memuriyet görevini bırakarak sözleşmeli göreve başlayabilir.
 • 2- Sözleşmeli, işçi ve akademik personel olanlar: Bu statüde olanlar memur değillerdir. Bu nedenle bu kişiler KPSS tercih kılavuzunda yer alan memur kadrolarını da tercih etseler, sözleşmeli pozisyonları da tercih etseler, yerleşmeleri halinde çalıştıkları görevleri bırakarak geçiş yapabilirler.
 • Tercihte nelere dikkat edilmeli?
 • KPSS tercihi yaparken ana kural, çok sayıda adayı dışarıda bırakacak şekilde tercih yapılmasıdır. Zira yarışılacak aday sayısı ne kadar az ise bir kadro veya pozisyona yerleşmek o kadar kolay olacaktır. Bu nedenle adayların, mümkün olduğunca sahip oldukları nitelikleri arayan kadroları tercih etmesi gerekmektedir. Örneğin bir elektrik teknikerinin sadece kendi mezuniyetini yazan kadrolara başvurması, ‘önlisans mezunu’ olma şartını arayan kadrolara ise tercihlerinde yer vermemesi gerekmektedir. Zira elektrik teknisyenliğine başvurabilecek kişi sayısı örneğin 10 bin kişi ise, ‘Önlisans mezunu olmak’ şartını taşıyan aday sayısı 300 bindir. Askerliğini fiilen yapmış şartını istemeyen kadrolara başvurabilecek kişi sayısı örneğin 100 bin iken, askerlik şartı isteyen kadrolara başvurabilecek kişi çok azdır. Yarışılacak adayların, yaş, cinsiyet, belge sahibi olma gibi diğer kriterler de göz önüne alınarak azaltılması gerekmektedir.
 • Sınıf ve derecelerle ilgili açıklamalar:
 • Kılavuzda, bazı kadroların yanında S, GİH, THS, SHS gibi kısaltmalar ve dereceler bulunuyor. Adayların tercihlerini yaparken bu ayrıntıya dikkat etmesi zorunluluğu bulunmuyor. Ancak, zihinlerdeki soruları giderebilmek için yine de bazı açıklamalar yapmak gerekiyor.
 • SINIFLAR: Kılavuzda, yanında (S) yazan unvanlar 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüde alışılacağını gösteriyor. Bunlar KİT kadrolarıdır. KİT’lerdeki maaşlar diğer kurumlara göre yüksek olup sosyal imkânlar da daha iyidir.
 • Yanında, GİH, TH, SH, AH, DH, YH yazan kadrolar ise 657′e tabi kadrolardır. Bu kısaltmalar çalışılacak hizmet sınıfını gösteriyor. Hizmet sınıfları şu şekil sıralanıyor:
 • GİH: Genel idare hizmetleri sınıfı TH: Teknik hizmetler SH: Sağlık hizmetleri AH: Avukatlık hizmetleri YH: Yardımcı hizmetler
 • DERECELER: Derece, memuriyete giriş derecesidir. Giriş dereceleri 657 sayılı Kanun’da belirlenmiştir. Dereceler tamamıyla teknik bir düzenleme olup adayları ilgilendirmemektedir. Bu nedenle tercih yapılırken derece hususuna hiç dikkat edilmemesi gerekir. Bazı unvanlarda dereceler daha düşük olabilirken bazılarında daha yüksek. Bu değişikliğin adayları ilgilendiren bir yönü bulunmuyor.
 • Düşük Puanı Olan Adaylar Nasıl Tercih Yapmalı?
 • Puanınız düşükse talebin az olduğu mahrumiyet bölgelerinde açılan kadroları tercih edin. Yine ek ödemesi yüksek olan kurumları puanları düşük olan adayların tercih etmesini önermeyiz çünkü, bu kadroları puanları yüksek olanlar tercih edeceği için düşük puanlıların şansı olmayacaktır. Örneğin Sosyal güvenlik Kurumunun personeline yapmış olduğu ödemeler diğer kurumlara göre daha yüksektir. Bu kurumun kadrolarını puanları yüksek olanların tercih edeceği kuşkusuzdur. Bu Kurumun ek ödemesi olmayan kurumlara göre ilave ödemesi yaklaşık olarak 300 YTL kadar daha fazladır.
 • Bazı adaylar çok ücra yerlerdeki kadrolar yerine daha büyük kentleri tercih edebilmektedir. Her adayın 15 tercih hakkı vardır. Örneğin 98 puan alan aday, taşradaki hiçbir kadroyu tercih etmez sadece Ankara’daki tek bir kadroyu tercih ederse açıkta kalma şansı oluşur. Zira 99 puan alan aynı niteliklere haiz bir aday da Ankara’daki kadroyu tercih ederse 98 puanlı aday başka bir yeri tercih etmediği için açıkta kalacaktır.
 • Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı?
 • Türkiye’de geçmişten gelen bir alışkanlık bulunmakta olup, pek çok adayda hala torpil yapılıyor’ algısı bulunmaktadır. Bu kişileri ikna etmek de pek mümkün değil. Ancak biz yine de uyarmak gereği duyuyoruz. Zira, taşrada hálá işe girme vaadiyle adaylardan para alındığına dair bilgiler bizlere ulaşmaktadır. Oysaki, özellikle de ÖSYM tarafından yapılan bu tercih işlemlerinde torpil yapılması mümkün değildir. Her adayın elinde bir KPSS puanı bulunmaktadır. Adaylar kadrolara internet üzerinden başvurmakta; puan ve tercih üstünlüğüne göre de yerleşmektedir. Yerleştirme sonrasında ise her kadro ve pozisyon için oluşan taban puanlar yayınlanarak adaylara, kendilerinden daha düşük puan almış aday olup olmadığını sorgulama imkanı verilecektir. Sistem bu kadar şeffaflaşmış iken torpil için hálá girişimlerde bulunulmasına anlam veremiyoruz.
 • Torpil yok diyorsunuz ama 90 puan alan aday atanamıyorken, 70 puan alan nasıl atanıyor?
 • KPSS tercih kılavuzunda 15 bine yakın kadro ve pozisyon yer alıyor. Her kadroya başvurabilecek adaylar farklı farklıdır. Örneğin mühendislik mezunu olma şartını talep eden bir kadroya Maliye bölümü mezunları başvuramaz. Yani bazı bölüm mezunlarına daha fazla kadro açılırken bazı bölüm mezunlarına ise daha az açılmakta veya hiç açılmamaktadır. Örneğin kamu kurumlarının teknik ve sağlık personeline ihtiyacı fazladır. Bu nedenle de bu bölüm mezunlarına yönelik kadrolar fazla olup, puanlar da haliyle düşebilmektedir. Bazı bölüm mezunlarına yönelik olarak ise ya çok az kadro açılmakta ya da hiç açılmamaktadır. İşte bu halde, yani mezun olduğu bölüme hiç kadro açılmaması halinde, aday 99 puan da alsa yapılabilecek bir şey yoktur.
 • Sözlü sınav yapılacak mı?
 • ‘Yerleştirme’ işlemleri internet üzerinden yapıldıktan sonra, sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanacak ve kimlerin hangi kadroya veya pozisyona yerleştiği belirlenecektir. Bir kamu kurumuna yerleşen adaya, tercih kılavuzunda istenen belgeler dışında herhangi sözlü sınav ve/veya uygulamalı sınav yapılmayacaktır.
 • Tercih listesinin sıralaması önemli midir?
 • Tercih listesinin sıralaması önemli değildir. Bir adayın tercih listesinde yer alan kadro veya pozisyona, adaydan daha düşük puan almış birisi atanamayacaktır. Bu nedenle adayların en çok çalışmak istedikleri kadroları ÖSS tercih sisteminde olduğu gibi en üstte, en az çalışmak istedikleri kadroyu ise tercih listesinin en altına yazması gerekmektedir.
 •  
 • Kaynak:Yeni Şafak

Etiketler :

DİĞER KPSS DÖKÜMANLAR HABERLERİ

  • KPSS Türkçe Çıkmış Dilbilgisi Soruları

   KPSS Türkçe Çıkmış Dilbilgisi Soruları

   KPSS Türkçe Dersi sınavda önemli bir yer tutan derslerin başında gelmektedir.  KPSS türkçede sıkıntı çekilen konuların başını ise şüphesiz ki Dil Bilgisi soruları çekmektedir. Özellikle Sayısal Çıkışlı...

  • İHTİYAÇ 2014- Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

   İHTİYAÇ 2014- Türkiye Geneli 5. Deneme...

   KPSS lisans sınavı için sayılı günlerin kaldığı bu dönemde konularını bitiren adaylar için yapabilecekleri en faydalı olay Bol Bol farklı deneme sınavı çözmektir. Konularını bitirmeyen adaylara ise sürenin...

  • Fem 2014 TG-4 deneme sınavı

   Fem 2014 TG-4 deneme sınavı

   2014 FEM TG-4 deneme sınavı (Çözümlü) 2014 KPSS beyaz kalem TG-4 deneme sınavı Sorular oldukça kalitelidir, beyaz kalemyayınlarının kalitesini tartışmaya gerek yok. Deneme Genel Kültür ve Genel...

  • 2014 KPSS lisans deneme sınavları

   2014 KPSS lisans deneme sınavları

   2014 KPSS lisans sınavı'na sayılı haftalar kalmışken, artık yavaş yavaş konuları bitirmiş olup test ve soru bankası çözmeye başlamış olunmalıdır. Bunun yanısıra bol bol deneme sınavı çözmekte eksiklerinizi...

  • KPSS kodlamaları kitapçığı

   KPSS kodlamaları kitapçığı

   2014 KPSS hazırlıkları tüm adaylar tarafından son hızla devam ederken kpss lisans sınavı'da gün be gün yaklaşıyor. kpss kodlamaları adayların ezberlemekte sıkıntı çektiği konuları ve...

YORUMLAR
Bu Habere 2 Yorum Yapılmıştır.
 • ferhat diyor ki ;
  25 Ocak 2011 10:42

  ben 2 yıllık elektrik bölümü mezunuyum 79.95 puanım var atnma şansım nedir acaba

 • semih diyor ki ;
  24 Haziran 2011 23:15

  vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkürler.

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR