2014 KPSS,ders notları,başvuru tarihleri,soruları
» 
Kuruluş dönemi padişahları ve dönem olayları
a aa
Tarih : 20 Mayıs 2010 15:16
Kuruluş dönemi padişahları ve dönem olayları
Kuruluş dönemi padişahları ve dönem olayları
reklam

PADİŞAHLAR VE DÖNEM OLAYLARI

KURULUŞ DÖNEMİ

OSMAN BEY DÖNEMİ
-İlk başkent Söğüt,daha sonra Bilecik
-İlk Osmanlı vergisi konmuş
-İlk Osmanlı parası bastırılmış (bakır para)
-Bizanslılarla Koyunhisar savaşı yapılmış


ORHAN BEY DÖNEMİ
-Başkent Bursa, daha sonra İznik
-Karasioğulları Beyliğine son verdi. Donanmasına sahip oldu.
-Karasioğlulları Beyliği Osmanlı Devletine katıldı.( Osmanlı Devletine katılan ilk beylik)
-Denizcilik faaliyetleri bu devirde başladı
-Çimpe Kalesi alındı. ( Balkanlarda ele geçirilen ilk toprak parçası)
-Ankara alındı
-İlk gümüş akçe bastırıldı
-Yaya ve Müsellem (atlı) adıyla ilk düzenli ordular oluşturuldu
-İznik”te ilk Osmanlı medresesi kuruldu
-İlk divan örgütü ve vezir ataması yapıldı
-İlk Kadı tayini yapıldı
-Osmanlı devleti ilk kez Avrupa”ya geçti

I. MURAT DÖNEMİ
-Edirne başkent oldu
-Sancak sistemine göre yetişip tahta çıkan ve Sultan ünvanını kullanan ilk padişah
-Kardeşlerini katleden ve savaş alanında şehit düşen ilk padişah
-Osmanlı-Haçlı arasındaki Sırpsındığı savaşı bu dönemde yapılmıştır.(Haçlılarla yapılan ilk savaş)
-İlk kez savaşta top kullanılmış( I. Kosova savaşı)
-Kazaskerlik makamı oluşturulmuş
-Geliboluda Acemi oğlanlar ocağı açılmış (yeniçeri ocağının temeli)
-Rumeli Beylerbeyliği kuruldu
-Maliye yeşkilatı kuruldu.İlk mali düzenleme yapıldı
-İlk defterdar ataması yapıldı
-Tımar sistemi ilkkez uygulanmaya başladı
-Devşirme sistemi kuruldu
-Veraset siteminde değişiklik yapılarak ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır haline getirildi
-Veziriazam,defterdarlık makamları oluşturuldu
-Topçuocağı kuruldu
-Kapıkulu ordusu kuruldu

YILDIRIM BEYAZID DÖNEMİ
-Anadolu Türk birliği ilkkez bu dönemde kuruldu
-İstanbul Osmanlılar döneminde ilkkez kuşatıldı
-Niğbolu Savaşı yapıldı.Bulgaristan tamamen Türk topraklarına katıldı
-Yanya ve Selanik alındı
-Anadolu Beylerbeyliği kuruldu
-Ankara Savaşı yapıldı ( osmanlı dev._Timurlular arasında)
-Geliboluda ilk Osmanlı tersanesi kuruldu
-Venediklilere ticaret yapma hakkı tanındı
-Mısır”da bulunan Abbasi Halifesi Yıldırım”a Sultan-ı İklim-i Rum (Rum diyarının sultanı) ünvanını verdi
-Yıldırım Beyazıt”ın Oğulları arasında başlayan ve 11 yıl süren Fetret devri başladı.(saltanatsız geçen dönem)

I. MEHMET (ÇELEBİ) DÖNEMİ
-Ankara Savaşı sonrasında dağılmaya başlayan Osmanlı Devlet otoritesini yeniden topladığı için devletin II. Kurucusu sayıldı
-Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı
-İlk dini görünümlü ve toplumsal nitelikli ayaklanma olan Şeyh Bedrettin isyanı bastırıldı
-Bursa Yeşil Cami yaptırıldı

II. MURAT DÖNEMİ
-Edirne _Segedin savaşı yapıldı
-Haçlılarla Varna ve II. Kosova Savaşı yapıldı
-Balkanların Türk yurdu Olduğu kesinleşti (II Kosova Savaşı)
-Haçlılar saldırıdan savunmaya geçti ( II. Kosova savaşı)
-Avrupalılar Türkleri balkanlardan atma umudunu kaybetti (II. Kosova savaşı)

DİĞER TARİH NOTLARI HABERLERİ

  • İHTİYAÇ 2014- Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

   İHTİYAÇ 2014- Türkiye Geneli 5. Deneme...

   KPSS lisans sınavı için sayılı günlerin kaldığı bu dönemde konularını bitiren adaylar için yapabilecekleri en faydalı olay Bol Bol farklı deneme sınavı çözmektir. Konularını bitirmeyen adaylara ise sürenin...

  • KPSS Sayısal Mantık çözümlü sorular

   KPSS Sayısal Mantık çözümlü sorular

   KPSS Sayısal Mantık çözümlü sorular Sınav türü ne olursu olsun adayların çok büyük bir kısmı için en çok vakit kaybedilen ve korkulan sorular sayısal ve sözel mantık soruları olagelmiştir. ALES, KPSS ve DGS...

  • Ekonomi Alanında Yapılan İnkilaplar

   Ekonomi Alanında Yapılan İnkilaplar

   Ekonomik alanda yapılan inkılaplar özetle maddeler halinde şunlardır: 1- Milli Ekonominin Kurulması - İzmir İktisat Kongresi 2- Tarım Alanında Yapılan İnkılaplar 3- Sanayi Alanında Yapılan İnkılaplar 4-...

  • 2014 KPSS özet ders notları

   2014 KPSS özet ders notları

   2014 KPSS gibi önemli bir sınav öncesi hazırladığımız tüm ders notlarını sizler için bir başlık altında topladık. 2014 KPSS özet ders notları için ilgili dersin başlığına tıklayıp özet notlara...

  • 2014 KPSS tarih notları pdf

   2014 KPSS tarih notları pdf

   KPSS'nin hayatımızda ki önemi inkar edilemez gerçek, Özel sektörden bunalan veya özel sektörde iş imkanı bulamayan binlerce üniversite mezunu tüm umudunu,geleceğini ve...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNCEL HABERLER

TARİH NOTLARI

COĞRAFYA NOTLARI

ANAYASA NOTLARI

İŞ İLANLARI

KPSS HAKKINDA BİLGİLER

COĞRAFYA NOTLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR