2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
» 
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları
a aa
Tarih : 16 Nisan 2011 21:30
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları
reklam

•   I.Murat……………….Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır

•   F. Sultan Mehmet………….Kardeş katli kanunu

•   I. Ahmet………Ekber ve erşet

•   Mehmet……….Şehzadelerin sancağa çıkma usulünü kaldırdı

•   Halifelik ünvanı………………Yavuz sultan selimden itibaren kullanıldı

•   Saray……………….Padişahın özel hayatının geçtiği bölüm

•   Birun………Sarayın dış bölümü

•   Babüs saade……………. Orta kapı

•   Divanı Hümayun…………….Önemli devlet işlerinin görüşüldüğü yer

•   Sefer divanı………….Veziriazam sefere çıkarken toplanan divan

•   Ulufe Divanı………….Yeniçeri maaşları için toplanan divan

•   Galebe Divanı……….Yabancı elçilerin kabulü sırsında toplanır

•   Ayak divanı………….Olağanüstü durumda toplanan divan

•   At divanı………Sefer sırasında at üzerinde yapılan toplantı

•   Divanın kurulması………………….Orhan Bey

•   Divanın kaldırılması………………….II. mahmut

•   16. yy dan itibaren divana üyesi olanlar …………Şeyhülislam / Reissül küttab /  kaptanı derya /  Yeniçeriağası

•   Seyfiye sınıfı (yönetim ve askerlik)…………………Vezirazam / Vezir / Beylerbeyi / Sancak Beyi

•   İlmiye Sınıfı (adalet, eğitim ,yargı) …………………Şeyhülislam / Kazasker / Kadı / Müderrisler

•   Kalemiye sınıfı (Bürokrasi)……………………………..Defterdar /  Nişancı / Reisül küttap

•   Şeyhülislam…………….divana katılır fakat oy kullanamazdı, idam cezasına çarptırılamaz, tutuklanamaz, hapsedilemezdi. 17.yy a kadar görevden bile alınması söz konusu değildi, tanzimattan sonra yönetimdeki görvi azalmaya başladı

•   Sadaret küthüdası………..Dahiliye nazırı

•   Eyaletlerin önetimi……………..Beylerbeyi

•   Sancakların yönetimi……………Sancak beyi

•   Kazaların yönetimi……………….Kadı

•   Köylerin yönetimi…………………Tımar sahibi

•   Dirlik araziler………………Has / Zeamet / Tımar

•   Yurtluk arazi………….Geliri sınır boylarında görev yapan askerlere verilir

•   Ocakık arazi…………..Geliri kale muhafızları ile tersane giderlerine ayrılan arazi

•   Mukataa……………….Geliri doğrudan devlet hazinesine giden arazi

•   Paşmaklık……………..Hanedan kadınlarına verilen arazi

•   Mevat toprak……………..Ölü toprak , gelir getirmeyen, taşlık, kıraç arazi.

•   Metruk arazi………………Terkedilmiş araziler

•   Tımar ve zamet………………..II. Mahmut zamanında kaldırılarak memurlar maaşa bağlandı

•   İltizam sistemi………………..Devlete ait gelirlerin ihale yoluyla şahıslara verilmesi

•   Mültezim………………..Bu ihaleyi kazanan kişi

•   Muhtesip…………………Çarşı Pazar denetlemesi yapar, satılan mal fiyatlarını kontrol eder

•   Kapan…………Şehirlere gelen sebze ve meyvelerin toplandığı yerlere denir, buraya gelen malın vergilendirilmesinide ‘’kapan emini’’ sağlar

•   Beytülmal emini……………….Herhangibir yerleşim yerinde kamuya ait çıkarları korumakla görevli kişi

•   Bac ve gümrük eminleri………….Kasaba ve şehirlerde sanat ve ticaretle ilgili vergileri toplar

•   Hazine-i Amire………………Vergilerin toplandığı ve harcamaların yapıldığı hazine

•   Hazine-i Hassa……………..Dış hazinenin yetişmediği zamanda iç hazineden para aktarılır, yedekte bekletilen hazinedir

•   Aşar……………….Müslümanlardan alınan toprak vergisi

•   Haraç……………..Gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi

•   Cizye……………..Gayrimüslim erkeklerden askere gitmeme karşılığı alınan vergi

•   Örfi vergiler:

o   Çift bozanvergisi……….üstüste üç yıl toprağını işlemeyenlerden alınan vergi

o   Ağnam…………………….Küçükbaş hayvan vergisi

o   Avarız……………………..Olağanüstü durumlarda alınan vergi

o   Bac…………………………Pazar yerinde toplanan vergi

o   İspençe…………………..Gayrimslim tüccarlardan alınan vergi

o   Niyabet………………….Yöneticelerin halktan topladığı çeşitli vergi

o   Bennak…………………..Yarım çift toprağı eken evli çiftlerden alınan vergi

o   Poşkes……………………Devlet memurlarının halktan topladığı vergi

o   Mücerred……………….Bekar çiftçilerden alınan vergi

•   Kapıkulu ocakları………………I. Murat zamanında oluşturuldu

•   Tımarlı sipahiler  (Tamamı türklerden oluşurdu)

o   Akıncılar………………….ordunun keşif hizmetlerini görür

o   Azaplar……………………kelime anlamı bekar demek, gönüllü kuvvetler

o   Deliler…………………….Düşmana korkusuzca saldırdıkları için bu adı almışlar

o   Gönüllüler……………….sınırdaki kasaba ve şehirleri korur

o   Beşliler……………………kaleleri korurlar

o   Yaya ve müsellem ……………….ordunun önünde gidip yolları açar

•   İlk osmanlı tersanesi…………………geliboluda I. Beyazıt dönemi

•   İlk osmanlı parası……………………Osman bey

•   Altın para………….. Fatih Sultan Mehmet

•   İlk kağıt para (kaime)…………………Abdülmecid

•   Mevkuf………………..Vakfedilen toprak

•   Mütevelli……………….Vakıf yöneticisi

•   İlk bütçe açığı……………………kanuni dönemi

•   İlk Osmanlı bankası………………1847 Bank-ı Dersaadet (tanzimat dönemi)

•   Duyunu Umumiyenin kurulması…………1881

•   Lonca teşkilatını oluşturanlar:

o   Şeyh…………..Çıraklık ve ustalık törenlerini yönetir, cezaların uygulanmasını sağlar

o   Kethüda………….Loncayı dışarda temsil eder

o   Nakib……………..Şeyhi temsil eder, esnafla şeyh arasında aracılık yapar

o   Yğitbaşı………………Disiplin işleri ve esnefa hammaddedağıtımını yapar

o   Ehl-i Hibre……………İki kişilerdir, mesleğin sırlarını bilen, malların kalitesini bildiren, fiyat belirleyen uzaman

•   Osmanlılarda ilk madenin işlenmesi………….Osman Bey

•   İlk osmanlı medresesi…………..İznikte, Orhan Bey tarafından kurulmuş

•   Enderun……….II. murat döneminde açıldı

•   Müzekkilik………………..kitap süsleme sanatı

•   Mücellidilik…………………Ciltçilik

•   Hat…………………….Güzel yazı  sanatı

•   Osmanlıda ilk resim sergisi açan kişi…………Şeker Ahmet

•   Darülbedayi…………………..Osmanlının şehir tiyatrosu

•   Darülelhan………………..1914’te açılan Osmanlı konservatuarı

•   Gravür…………………Taş, metal ve ağaç üzerine kat kat yapılan resimlerin kazanmasıyla yapılan süsleme sanatı

•   Veziriazamlar ……………….ilk defa Fatih zamanında divana başkanlık etmişler

•   Vakanüvis………………..Osmanlı devletinde devletin resmi tarihçisi

•   Memleket sandıkları……………….1963te çiftçiye vergi vermek için açıldı

•   Ziraat Bankası………..1888

•   Avrupa mimarı tarzında yapılan ilk eser……………Nur-u Osmaniye cami

•   Arasta……………osmanlılarda aynı işi yapan sanatkarların bulunduğu çarşı

•   Narh………………..Malın satış fiyatı

DİĞER TARİH NOTLARI HABERLERİ

  • KPSS Sınav Kazandıracak Tarih Notları 2014

   KPSS Sınav Kazandıracak Tarih Notları 2014

   KPSS Tarih Dersi sınavda önemli bir yer tutan derslerin başında gelmektedir.  KPSS Tarihde sıkıntı çekilen konuların başını ise şüphesiz ki Yeni eklenen Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ila TBMM dönemi...

  • Atatürk Dönemi Kronolojisi

   Atatürk Dönemi Kronolojisi

   Atatürk Dönemi Kronolojisi KPSS Tarih'in en çok karıştırılan konularından birisi. Atatürk Dönemi Kronolojisi ile ilgili soruları kaçırmamak için Atatürk Döneminde gelişen olayların kronolojisini Bilmek oldukça...

  • 2014 KPSS Pratik Ders Notları

   2014 KPSS Pratik Ders Notları

   2014 KPSS az bir süre kala genel tekrar yapabilmeniz açısında oldukça faydalı olabilecek bu notları sizinle paylaşıyoruz. 2014 KPSS Pratik Ders Notları dökümanında neler var. * 2014 KPSS pratik tarih...

  • KPSS Tarih Çıkmış Sorular

   KPSS Tarih Çıkmış Sorular

   ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda şimdiye kadar çıkmış kpss tarih soruları'nı bir araya getiren arkadaşımız ''Ahmet SARITAŞ''a teşekkür ederiz. KPSS tarih çıkmış sorular dökümanında neler var? ** KPSS tarih...

  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları

   Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notla...

   Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi için hazırladığım ve 316 maddeden oluşan çalışma kağıdıdır. Cıktı alın ve çalışın gözünüz arkada kalmasın.. İçinize yarayacak bütün bilgiler icinde mevcuttur. 3 adet bilgi...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR