2014 KPSS,ders notları,başvuru tarihleri,soruları
» 
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları
a aa
Tarih : 16 Nisan 2011 21:30
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları
reklam

•   I.Murat……………….Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır

•   F. Sultan Mehmet………….Kardeş katli kanunu

•   I. Ahmet………Ekber ve erşet

•   Mehmet……….Şehzadelerin sancağa çıkma usulünü kaldırdı

•   Halifelik ünvanı………………Yavuz sultan selimden itibaren kullanıldı

•   Saray……………….Padişahın özel hayatının geçtiği bölüm

•   Birun………Sarayın dış bölümü

•   Babüs saade……………. Orta kapı

•   Divanı Hümayun…………….Önemli devlet işlerinin görüşüldüğü yer

•   Sefer divanı………….Veziriazam sefere çıkarken toplanan divan

•   Ulufe Divanı………….Yeniçeri maaşları için toplanan divan

•   Galebe Divanı……….Yabancı elçilerin kabulü sırsında toplanır

•   Ayak divanı………….Olağanüstü durumda toplanan divan

•   At divanı………Sefer sırasında at üzerinde yapılan toplantı

•   Divanın kurulması………………….Orhan Bey

•   Divanın kaldırılması………………….II. mahmut

•   16. yy dan itibaren divana üyesi olanlar …………Şeyhülislam / Reissül küttab /  kaptanı derya /  Yeniçeriağası

•   Seyfiye sınıfı (yönetim ve askerlik)…………………Vezirazam / Vezir / Beylerbeyi / Sancak Beyi

•   İlmiye Sınıfı (adalet, eğitim ,yargı) …………………Şeyhülislam / Kazasker / Kadı / Müderrisler

•   Kalemiye sınıfı (Bürokrasi)……………………………..Defterdar /  Nişancı / Reisül küttap

•   Şeyhülislam…………….divana katılır fakat oy kullanamazdı, idam cezasına çarptırılamaz, tutuklanamaz, hapsedilemezdi. 17.yy a kadar görevden bile alınması söz konusu değildi, tanzimattan sonra yönetimdeki görvi azalmaya başladı

•   Sadaret küthüdası………..Dahiliye nazırı

•   Eyaletlerin önetimi……………..Beylerbeyi

•   Sancakların yönetimi……………Sancak beyi

•   Kazaların yönetimi……………….Kadı

•   Köylerin yönetimi…………………Tımar sahibi

•   Dirlik araziler………………Has / Zeamet / Tımar

•   Yurtluk arazi………….Geliri sınır boylarında görev yapan askerlere verilir

•   Ocakık arazi…………..Geliri kale muhafızları ile tersane giderlerine ayrılan arazi

•   Mukataa……………….Geliri doğrudan devlet hazinesine giden arazi

•   Paşmaklık……………..Hanedan kadınlarına verilen arazi

•   Mevat toprak……………..Ölü toprak , gelir getirmeyen, taşlık, kıraç arazi.

•   Metruk arazi………………Terkedilmiş araziler

•   Tımar ve zamet………………..II. Mahmut zamanında kaldırılarak memurlar maaşa bağlandı

•   İltizam sistemi………………..Devlete ait gelirlerin ihale yoluyla şahıslara verilmesi

•   Mültezim………………..Bu ihaleyi kazanan kişi

•   Muhtesip…………………Çarşı Pazar denetlemesi yapar, satılan mal fiyatlarını kontrol eder

•   Kapan…………Şehirlere gelen sebze ve meyvelerin toplandığı yerlere denir, buraya gelen malın vergilendirilmesinide ‘’kapan emini’’ sağlar

•   Beytülmal emini……………….Herhangibir yerleşim yerinde kamuya ait çıkarları korumakla görevli kişi

•   Bac ve gümrük eminleri………….Kasaba ve şehirlerde sanat ve ticaretle ilgili vergileri toplar

•   Hazine-i Amire………………Vergilerin toplandığı ve harcamaların yapıldığı hazine

•   Hazine-i Hassa……………..Dış hazinenin yetişmediği zamanda iç hazineden para aktarılır, yedekte bekletilen hazinedir

•   Aşar……………….Müslümanlardan alınan toprak vergisi

•   Haraç……………..Gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi

•   Cizye……………..Gayrimüslim erkeklerden askere gitmeme karşılığı alınan vergi

•   Örfi vergiler:

o   Çift bozanvergisi……….üstüste üç yıl toprağını işlemeyenlerden alınan vergi

o   Ağnam…………………….Küçükbaş hayvan vergisi

o   Avarız……………………..Olağanüstü durumlarda alınan vergi

o   Bac…………………………Pazar yerinde toplanan vergi

o   İspençe…………………..Gayrimslim tüccarlardan alınan vergi

o   Niyabet………………….Yöneticelerin halktan topladığı çeşitli vergi

o   Bennak…………………..Yarım çift toprağı eken evli çiftlerden alınan vergi

o   Poşkes……………………Devlet memurlarının halktan topladığı vergi

o   Mücerred……………….Bekar çiftçilerden alınan vergi

•   Kapıkulu ocakları………………I. Murat zamanında oluşturuldu

•   Tımarlı sipahiler  (Tamamı türklerden oluşurdu)

o   Akıncılar………………….ordunun keşif hizmetlerini görür

o   Azaplar……………………kelime anlamı bekar demek, gönüllü kuvvetler

o   Deliler…………………….Düşmana korkusuzca saldırdıkları için bu adı almışlar

o   Gönüllüler……………….sınırdaki kasaba ve şehirleri korur

o   Beşliler……………………kaleleri korurlar

o   Yaya ve müsellem ……………….ordunun önünde gidip yolları açar

•   İlk osmanlı tersanesi…………………geliboluda I. Beyazıt dönemi

•   İlk osmanlı parası……………………Osman bey

•   Altın para………….. Fatih Sultan Mehmet

•   İlk kağıt para (kaime)…………………Abdülmecid

•   Mevkuf………………..Vakfedilen toprak

•   Mütevelli……………….Vakıf yöneticisi

•   İlk bütçe açığı……………………kanuni dönemi

•   İlk Osmanlı bankası………………1847 Bank-ı Dersaadet (tanzimat dönemi)

•   Duyunu Umumiyenin kurulması…………1881

•   Lonca teşkilatını oluşturanlar:

o   Şeyh…………..Çıraklık ve ustalık törenlerini yönetir, cezaların uygulanmasını sağlar

o   Kethüda………….Loncayı dışarda temsil eder

o   Nakib……………..Şeyhi temsil eder, esnafla şeyh arasında aracılık yapar

o   Yğitbaşı………………Disiplin işleri ve esnefa hammaddedağıtımını yapar

o   Ehl-i Hibre……………İki kişilerdir, mesleğin sırlarını bilen, malların kalitesini bildiren, fiyat belirleyen uzaman

•   Osmanlılarda ilk madenin işlenmesi………….Osman Bey

•   İlk osmanlı medresesi…………..İznikte, Orhan Bey tarafından kurulmuş

•   Enderun……….II. murat döneminde açıldı

•   Müzekkilik………………..kitap süsleme sanatı

•   Mücellidilik…………………Ciltçilik

•   Hat…………………….Güzel yazı  sanatı

•   Osmanlıda ilk resim sergisi açan kişi…………Şeker Ahmet

•   Darülbedayi…………………..Osmanlının şehir tiyatrosu

•   Darülelhan………………..1914’te açılan Osmanlı konservatuarı

•   Gravür…………………Taş, metal ve ağaç üzerine kat kat yapılan resimlerin kazanmasıyla yapılan süsleme sanatı

•   Veziriazamlar ……………….ilk defa Fatih zamanında divana başkanlık etmişler

•   Vakanüvis………………..Osmanlı devletinde devletin resmi tarihçisi

•   Memleket sandıkları……………….1963te çiftçiye vergi vermek için açıldı

•   Ziraat Bankası………..1888

•   Avrupa mimarı tarzında yapılan ilk eser……………Nur-u Osmaniye cami

•   Arasta……………osmanlılarda aynı işi yapan sanatkarların bulunduğu çarşı

•   Narh………………..Malın satış fiyatı

DİĞER TARİH NOTLARI HABERLERİ

  • KPSS Sayısal Mantık çözümlü sorular

   KPSS Sayısal Mantık çözümlü sorular

   KPSS Sayısal Mantık çözümlü sorular Sınav türü ne olursu olsun adayların çok büyük bir kısmı için en çok vakit kaybedilen ve korkulan sorular sayısal ve sözel mantık soruları olagelmiştir. ALES, KPSS ve DGS...

  • Ekonomi Alanında Yapılan İnkilaplar

   Ekonomi Alanında Yapılan İnkilaplar

   Ekonomik alanda yapılan inkılaplar özetle maddeler halinde şunlardır: 1- Milli Ekonominin Kurulması - İzmir İktisat Kongresi 2- Tarım Alanında Yapılan İnkılaplar 3- Sanayi Alanında Yapılan İnkılaplar 4-...

  • 2014 KPSS özet ders notları

   2014 KPSS özet ders notları

   2014 KPSS gibi önemli bir sınav öncesi hazırladığımız tüm ders notlarını sizler için bir başlık altında topladık. 2014 KPSS özet ders notları için ilgili dersin başlığına tıklayıp özet notlara...

  • 2014 KPSS tarih notları pdf

   2014 KPSS tarih notları pdf

   KPSS'nin hayatımızda ki önemi inkar edilemez gerçek, Özel sektörden bunalan veya özel sektörde iş imkanı bulamayan binlerce üniversite mezunu tüm umudunu,geleceğini ve...

  • Yeniçeri Ocağı hakkında bilgiler

   Yeniçeri Ocağı hakkında bilgiler

   Yeniçeri ocağı, Osmanlı Devletinde en önemli askeri sınıflardan biri olan yeniçerileri yetiştiren yerlerdir, bir nevi kışlalardır. Yeniçeri ocağının kurulmasına dair farklı...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNCEL HABERLER

TARİH NOTLARI

COĞRAFYA NOTLARI

ANAYASA NOTLARI

İŞ İLANLARI

KPSS HAKKINDA BİLGİLER

COĞRAFYA NOTLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR