2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
» 
Paragrafı Anlama Ve Yorumlama,Paragraf Soruları Nasıl Çözülmeli
a aa
Tarih : 26 Aralık 2010 23:14
Paragrafı Anlama Ve Yorumlama,Paragraf Soruları Nasıl Çözülmeli
Paragrafı Anlama Ve Yorumlama,Paragraf Soruları Nasıl Çözülmeli
reklam

 •  
 •  Paragraf; aralarında konu ve düşünce birliği bulunan cümleler topluluğudur. Paragraf sorulan sınavdaki Türkçe sorularının büyük bir kısmını oluşturmaktadır.
 • Bu bölümün sorularını çözerken;
 • Paragrafı bir defada okuyup anlamaya
 • Seçeneklerden hareketle paragraf çözümü yapmaya
 • Kendi düşüncelerimizi katmayıp parçayı esas almaya
 • "… ulaşılamaz?","… varılamaz?","… çıkarılamaz?","… değinilmemiştir?" soru kalıplarında, seçeneklerden hareket etme-ye dikkat edilmelidir.
 •  
 • Paragraf konusunda bizden istenen değişik yargılardan oluşan bir bütünün kavranmasıdır. Bütünü kavrarken aynı zamanda onun parçalarla ilgisi de iyi anlaşılmalıdır. Parçanın uzunluğu veya kısalığı bu tip sorular için aslında hiç de önemli değildir. Hatta uzun parçalarda anlatılmak istenen daha etraflı verildiği için parçayı anlamak ve soruyu cevaplandırmak daha kolay-dır.
 • PARAGRAFIN KONUSU
 • Paragrafta üzerinde durulan kavram, varlık, olay, durum, duygu veya düşünceler konuyu verir. Konuyu bulmak için "Parçada neden söz ediliyor?" sorusunu sorabiliriz.
 • Örnek Soru:
 • Ahmet Haşim, ne yazık ki, uzun zamandır dil bakımından yeni nesillerin ulaşamayacakları bir yerde duruyor. Bugünkü haline bakınca, Türkçenin bir zamanlar Bakileri, Ahmet Haşim’leri, Yahya Kemal’leri, yetiştirmiş olduğuna inanmak çok zor. Onlar sanki başka bir dilin, başka bir kültürün şairleri. Eserlerini otuz, kırk bilemediniz elli yıl önce vermiş şairlerin dilini anlama-yan başka bir toplum, dünyanın ne geçmişinde vardır, ne bugününde!
 • Bu paragrafta yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
 • A) Toplumumuzda şiire gereken ilginin gösterilmeme-sinden
 • B) Bazı şairlerimizin dilinin oldukça ağır olmasından
 • C) Yeni nesillerin büyük şairlerin dilini anlamak adına bir şey yapmadıklarından
 • D) Dilimize gereken özeni göstermediğimizden
 • E) Günümüzdeki Türkçenin sanat için yetersiz kalmasından
 •  
 • PARAGRAFTA BAŞLIK
 • Başlık, konuyu ya da bakış açısını ilk görüşte bize anımsatacak nitelikte bir söz veya söz grubudur. Paragrafın konusunu en iyi şekilde yansıtan bir veya birkaç söz başlık olarak belirlenir. Bir paragrafın başlığının bulunabilmesi için öncelikle konu-sunun belirlenmesi gerekmektedir.
 • Örnek Soru:
 • İnsan sevgisine dayanmayan ahlak, bence ahlak değildir. Ahlaklı kişi dünyada kötü insanlar da bulunduğunu bilir; ama acır onlara hemen yargılayıp çıkmaz, insanoğlunu sevindirerek yeryüzünde iyileri artırabilirsiniz ama insanoğlu sevgisine dayan-mayan ahlak yürekleri kamaştıracağı için iyileri azaltır. Daha doğrusu onları da kötüleştirir.
 • Yukarıdaki paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 • A) Ahlak ve Sevgi
 • B) Katılaşmış Yürekler
 • C) İnsan Sevgisi
 • D) Ahlaklı Kişi
 • E) İyilerin Sonu
 •  
 • PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
 • Parçada yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır. Ana düşünce, konunun işlenmesindeki amaçtır. "Bu parça niçin yazıl-mış?" diye sorduğumuzda cevap bize ana düşünceyi verir. Yazarın yazıyı yazma amacı ana düşünceyi oluşturur. Bir parag-rafta ana düşünce başta, ortada, sonda veya paragrafın bölümlerine dağıtılmış halde olabilir.
 • Ana düşünce soruları değişik biçimlerde karşımıza çıkabilir:
 • Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
 • Parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
 • Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
 •  
 • Örnek Soru: (2006-KPSS)
 • Yazarlık konusunda gençlere şunu söylüyorum: "Ben sizlere ancak bu işin tekniğini öğretebilirim. Siz de nitelikli kitaplar okuyarak bu tekniği pekiştirebilirsiniz, bu olanaklıdır. Öte yandan dünyanın dersini de alsanız, yeteneksizseniz bunun bir yararı olmaz. Ayrıca, çok iyi bir kaleminiz olabilir ama eğer hayata bir itirazınız yoksa onu olduğu gibi benimsiyorsanız ke-sinlikle iyi bir yazar olamazsınız. Çok iyi bir reklam yazarı olursunuz, zengin de olursunuz, o kadar."
 • Sanatçı bu sözleriyle, yazar olabilmek için aşıl neyin gerekli olduğunu belirtmek istemiştir?
 • A) Okuma yoluyla kendini geliştirmenin
 • B) Ustaların önerilerini dikkate almanın
 • C) Yaşama, karşı bir tutum içinde olmanın
 • D) Yaratma yeteneğine sahip olmanın
 • E) Durmaksızın yazma çalışması yapmanın
 •  
 • Örnek Soru: (2008-KPSS)
 • İnsanlar artık birçok şeyi anımsama gereği duymuyor. Bu durum anı biriktirme alışkanlığını da ortadan kaldırıyor. Bir za-manlar benim fotoğraf çekme tutkum vardı. Bir sürü fotoğraf çektim, çoğunu da kitaplarımda kullandım. Sonra birdenbire fotoğraf çekmeyi bıraktım. Çünkü fotoğrafını çektiğim şeyler üzerinde hiç düşünmediğimi ve bir süre sonra onları anımsa-ma gereği bile duymadığımı fark ettim. Yaptığım sadece, elimde bir makineyle dolaşıp deklanşöre basmaktı. Bu da bana pek anlamlı gelmiyordu.
 • Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 • A) İnsanların önemli bulduğu olayları anımsadıkları
 • B) Kimi fotoğrafların insanın düş gücünü sınırlayabileceği
 • C) İlerleyen teknolojik olanaklara çabuk uyum sağlandığı
 • D) Kolayca elde edilen görüntülerin insanları düşünce tembelliğine itip belleksizleştirdiği
 • E) Kimi alışkanlıkların, kişilerin öz eleştiri yapmasını engellediği
 •  
 • Örnek Soru: (2008-KPSS)
 • Yüksek yaylalardan dağlara, derin vadilerden ormanlara, el değmemiş göllere, metrelerce yükseklerden akan çağlayanlara hayranlıkla baktım. Baharda, düzlükleri bin bir renge büründüren çiğdemlerin, orkidelerin, süsenlerin güzelliklerini doyası-ya izledim. 3000 -4000 m yükseklikteki buzlu dorukların korku uyandıran görüntüleri ve rüzgârı hiç eksik olmayan nemsiz yaz havası çok değişik günler geçirmemi sağladı. Bu olağanüstü ortamda yaşarken edindiğim dostların sıcak, konuksever davranışlarını unutabilir miyim hiç!
 • Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 • A) Doğal görüntülerin insanda kimi duyguları harekete geçirdiği belirtilmiştir.
 • B) İklimin insanlar üzerindeki etkileri öne çıkarılmıştır.
 • C) Doğanın, mutluluğun kaynağı olduğundan söz edilmiştir.
 • D) Doğadaki dengeyi korumanın yolları açıklanmıştır.
 •  
 •  
 • E) İnsan ilişkilerinde nelerin önemsenmesi gerektiği vurgulanmıştır.
 •  
 • PARAGRAFIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ
 • Paragrafta ana düşünceyi açıklamaya, geliştirmeye ve desteklemeye yardımcı olan düşüncelerdir.
 • Yardımcı düşünce; ana düşünceyi geliştiren, somutlaştıran, ikinci dereceden yargılardır. Yardımcı düşüncelerin bulun-masının istendiği sorularda soru kökleri genellikle olumsuz yüklemlerle düzenlenir.
 • Bu parçadan hangisi çıkarılamaz?
 • Bu parçada hangisine değinilmemiştir? gibi soru kökleri vardır.
 •  
 • Örnek Soru: (2008-KPSS)
 • Bu şairimizin hiç unutamadığım özellikleri alçakgönüllülüğü ve hoşgörüsüydü. Edebiyatla uğraşmanın sürekli çalışmak oldu-ğunu düşünürdü. Bazen ben birinin şairliğini beğenmediğimi söylesem, "Söylenme, yıllardır şiir yazar o. On tane bile iyi di-zesi olsa, birini şair olarak nitelemek için yeterlidir bu." derdi.
 • Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?
 • A) Emeğe saygı duyan
 • B) Kendini olduğundan aşağı gösteren
 • C) Yeterince tanınmamış olan
 • D) İyimser olan
 • E) Anlayışlı davranan
 •  
 • Örnek Soru: (2008-KPSS)
 • Onun öykü serüvenine baktığımızda, öykülerinin yükselen değil, düşen bir başarı grafiği izlediğini görürüz, ilk öykülerindeki yoğun şiirsel dil, sonrakilerde tümüyle konuşma diline dönüşür. Son iki kitabı, usta bir öykücünün elinden çıkmış, sıradan öyküler içerir. Artık özgünlük arayışları, yazma sıkıntısına dönüşmüştür. O da yazma serüvenini öyküleştirir. Sonuçta yaz-ma sıkıntısı ve özgünlük arayışları, öykünün kendisi olmaya başlar. Bu kurgu ve mekaniklik ise öykülerdeki sıcaklığı, içtenliği örter.
 • Aşağıdakilerden hangisi, parçada konuşan kişinin, sözünü ettiği yazarla ilgili görüşleri arasında yer almaz?
 • A) Öykülerinin niteliğinde zamanla zayıflama olduğu görülmektedir.
 • B) Sanatındaki başarısı, çalışmalarının verimli olduğunun göstergesidir.
 • C) Kimi öyküleri yetkin bir yazardan beklenmeyecek kadar basittir.
 • D) Başka yazarlara benzememe gayreti, onu yenilik yaratma çabasına yöneltmiştir.
 • E) Öykücülüğünün ikinci döneminde kendi yaşamından esinlenmiştir.
 •  
 • Örnek Soru: (2008-KPSS)
 • Günlükler, yazan kişinin hem kendisiyle hem yaşadığı dönemle hem de o günlükleri okuyacak olanlarla kurduğu içtenlikli bir diyalogdur. Bu yazarımız da günlüklerinde her şeyi olduğu gibi yazıyor. Düş kırıklıklarını, öfkelerini, sevinçlerini, karşılaştı-ğı ilginç olayları ve kişileri anlatırken "kendisini kendisi yapan" süreci de bizimle paylaşıyor: sevdiği kahvehaneler, girdiği polemikler, evin akan damı, hakkında yazılanlarla ilgili kişisel yorumları, gördüğü rüyalar, her şey… Bu günlükleri okurken zaman zaman gülmekten katılıyorsunuz zaman zaman da onunla birlikte ağlıyor, birilerine kızıyorsunuz.
 • Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A) Günlük yaşamın çeşitli ayrıntılarına yer verdiği
 • B) Kişiliğini biçimlendiren etkenlere değindiği
 • C) Düşüncelerini içinden geldiği gibi anlattığı
 • D) Anlattıklarıyla okurlarını etkilediği
 • E) Yaşamının akışını değiştirmeye çalıştığı
 •  
 • Örnek Soru: (2005-KPSS)
 • Bu şairimizin büyük bir titizlikle yazdığı şiirleri giderek yetkinleşip olgunlaşıyor. Her kitabı bir öncekini aşıyor, derinleşti-riyor, bütünlüyor. Okurun duyarlığını geliştiriyor. Böylece çağının, toprağının, insanının tarihi oluyor onun şiiri. Sessiz, usul usul akan, kişisel ve toplumsal bir tarih.
 • Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçının yazdığı şiirlerin bir özelliği değildir?
 • A) Zaman içinde gelişme
 • B) insanı, yaşadığı dönemin havası içinde yansıtma
 • C) Özenle oluşturulma
 • D) Değişik konuları işleme
 • E) Okuyanın sezme ve anlama gücünü etkileme
 • Örnek Soru: (2008-KPSS)
 • "Mükemmel”in peşine düşmüş her birey için yaşam zordur. Böyle bir tutum içinde olanlar, kendi yaşamını ve çevresindekile-rin yaşamını zorlaştırır. Çünkü onlar bir tür ulaşılmazın peşine düşmüşlerdir. Bunun için, ulaşma aşaması onlara keyif verir, onun uğruna mücadele etmekten zevk alırlar. Divan edebiyatı şairleri gibi, sevgili değildir onların derdi, sevgiliye kavuşma yolunda çektikleri cefadır.
 • Bu parçaya göre kusursuzu arayanlarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
 • A) Her yönden yetkinliğe erişmeleri uzun zaman alır.
 • B) Kusursuzu ararken, yaşamı güçleştirirler.
 • C) Kusursuzu arayanlar, yakınındakilere de sıkıntı verirler.
 • D) Kusursuzu bulmaları neredeyse olanaksızdır.
 • E) Amaca ulaşmaktan çok, harcadıkları çabayı önemserler.
 • Örnek Soru: (2008-KPSS)
 • O benim yalnızca sevdiğim, beğendiğim bir şair değil, en yakın dostumdu. Kırklı yıllardan doksanlı yıllara kadar süren bir dostluk… Şiirlerinde her zaman canlı, hareketli, coşkulu… Her zaman yeni duyarlıklar arayan… Belki, çok yazmayan ama her dizesi ışık veren, insanın içine işleyen, etkin, kalıcı…
 • Bu parçada sözü edilen sanatçı ve şiirleri aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?
 • A) Heyecan veren
 • B) Okurun tepkilerini önemseyen
 • C) Duygusal nitelikler barındıran
 • D) Uzun süre unutulmayan
 • E) Yol gösteren
 •  
 • Örnek Soru:
 • Mutluluğun en büyük düşmanı bencilliktir, insanın kendini merkeze alarak yaşaması olumsuz bir durumdur. Bencilliğin arttı-ğı oranda mutsuzluk da artar. Bencil insanlar, yaptıklarının sonucu olarak bir müddet yalnız kaldıkları için mutsuzdurlar. Egoist insan, vaktiyle yakınında bulunan insanların neden kendisinden uzaklaştıklarını anlayamaz ve bunu bir şikâyet konusu yapar. Bencilliğin arttığı oranda olumsuz duygular da artar.
 • Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 • A) İnsanların mutsuz olmalarının nedeni bencillikleridir.
 • B) Mutluluğun elde edilmesi için bireysel çabalar yeterlidir.
 • C) Her insanın mutluluk duyabileceği ortak şeyler yoktur.
 • D) Bireysel mutluluğun esası şahsi çıkarların devamıdır.
 • E) Olumsuzlukların temelinde maddi sebepler vardır.
 •  
 • Örnek Soru:
 • Köklü bir yanılgı var okurlar arasında. Yazmayı ifşa etmekle bir tutuyorlar. Sanki yazar mutlaka kendini yazacaktır. 17. yüzyılda Sibirya’da geçmiş bir hikâye dahi alsanız kaleme, olsun okur orada illa ki yazarın hakikatini, kimliğini arıyor. Dönüp dolaşıp yazıyı yazana mal ediyor okur. Bir sureti kurutuyor sayfalar arasında.
 • Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır?
 • A) Nitelikli okuyucuların kalmadığından
 • B) Okuyucunun nitelikli eserler seçemeyişinden
 • C) Tarihi konuların yanlış yorumlanmasından
 • D) Yorum içerikli yazıların azlığından
 • E) Okurun, yazma eylemini yazarın ifşası olarak görmesinden
 •  
 • Örnek Soru:
 • Özgüven, olumlu bir benlik algısıdır. Kişinin kendisiyle barışık olması anlamına gelir. Özgüvenle kibir bazen birbirine karış-tırılır. İnsanın kendini olduğundan daha değersiz görmesi olumsuz benlik algısıdır. Özsaygı, insanın ne olduğuyla ne olmak istediği arasındaki farkı bilmesidir. Yalancı güven duygusu taşıyanlar, olmak istedikleri konumla oldukları konumu birbirine karıştırırlar. Böyle bir duruma güven değil, ancak benlik kabarması diyebiliriz. Güven sahibi olan kişi, isteklerini de sınırla-rını da bilir.
 • Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
 • A) Özgüvenle kibirin karıştırılabildiğine
 • B) Olumsuz benlik algısının ne olduğuna
 • C) Özsaygının tanımına
 • D) Yalancı güvenin bazen yararlı olduğuna
 • E) Kimilerinin isteklerinin sınırını bildiğine
 •  

DİĞER TÜRKÇE NOTLARI HABERLERİ

  • KPSS Türkçe Çıkmış Dilbilgisi Soruları

   KPSS Türkçe Çıkmış Dilbilgisi Soruları

   KPSS Türkçe Dersi sınavda önemli bir yer tutan derslerin başında gelmektedir.  KPSS türkçede sıkıntı çekilen konuların başını ise şüphesiz ki Dil Bilgisi soruları çekmektedir. Özellikle Sayısal Çıkışlı...

  • 2014 KPSS 30 Soruluk Türkçe Denemesi (Çözümlü)

   2014 KPSS 30 Soruluk Türkçe Denemesi (...

   2014 KPSS 30 Soruluk Türkçe Denemesi Yeni KPSS sistemine göre hazırlanmış olan Kaliteli sorulardan oluşuturulmuş oldukça kaliteli bir denemedir. Bilindiği Üzere KPSS'de Türkçe soruları büyük bir önem arz...

  • Anlatım Bozukluğu Cevaplı Test

   Anlatım Bozukluğu Cevaplı Test

   Anlatım Bozukluğu Cevaplı Test 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Gelişmiş ülkelerde, bu tür sorunlar hemen çözülüyor. B) Aşırı...

  • KPSS Anlatım Bozuklukları Çözümlü Sorular

   KPSS Anlatım Bozuklukları Çözümlü Soru...

   KPSS Anlatım Bozuklukları Çözümlü Sorular 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Genellikle kitap okuyarak vaktimi geçiriyorum. B)...

  • Türkçe yazım kuralları soruları

   Türkçe yazım kuralları soruları

   1. "Gökbilim ve coğrafya ile ilgili konuların anlatı­mında, dünya ile öteki gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle yazılır." Aşağıdaki...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR