2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
» 
TC. Merkez Bankası’nın Amacı, Görev Ve Yetkileri
a aa
Tarih : 05 Nisan 2011 18:48
TC. Merkez Bankası’nın Amacı, Görev Ve Yetkileri
TC. Merkez Bankası’nın Amacı, Görev Ve Yetkileri
reklam

TC. Merkez Bankası Bankanın Temel Amacı, Görev ve Yetkileri

Banka’nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler. Temel amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler.

Banka’nın temel görevleri;

– Açık piyasa işlemleri yapmak,

– Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak ve kur rejimini belirlemek,

– Zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek,

– Reeskont ve avans işlemleri yapmak,

– Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek,

– Ödeme ve menkul kıymet transferi ve mutabakat sistemleri kurmak ve bunların kesintisiz işlemelerini sağlamak,

– Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almak,

– Mali piyasaları izlemektir.

Banka’nın temel yetkileri;

– Türkiye’de banknot ihracı imtiyazı tek elden Banka’ya aittir.

– Banka, Hükümetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder, buna uyumlu olarak para politikasını belirler.

– Banka, Kanunda belirtilen para politikası araçlarını kullanmaya, uygun bulacağı diğer para politikası araçlarını da doğrudan belirlemeye ve uygulamaya yetkilidir.

– Banka, nihai kredi mercii olarak bankalara kredi verme işlerini yürütür.

– Banka, mali piyasaları izlemek amacıyla bankalar ve diğer mali kurumlardan ve diğer kuruluşlardan gerekli bilgileri istemeye ve istatistiki bilgi toplamaya yetkilidir.

Banka’nın başlıca müşavirlik görevleri;

– Banka, Hükümetin mali ve ekonomik müşaviri, mali ajanı ve haznedarıdır.

– Banka, finansal sistemle ilgili olarak istenilecek hususlarda Hükümete görüş verir, bankalar ve uygun göreceği diğer mali kurumlar hakkındaki görüşlerini ve tespitlerini Başbakanlık ile bu kurum ve kuruluşları düzenleme ve denetleme yetkisine sahip kuruluşlara bildirebilir.

– Banka, Kanunla ve mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevlerle ilgili olarak düzenlemeler yapmaya, bu düzenlemelere tabi kurum ve kuruluşlar nezdinde bunlara uygun hareket edilip edilmediğini ve kendisine gönderilen bilgilerin doğru olup olmadığını denetlemeye görevli ve yetkilidir.

Etiketler :

DİĞER ANAYASA NOTLARI HABERLERİ

  • Anayasa mahkemesi hakkında bilgiler

   Anayasa mahkemesi hakkında bilgiler

   KPSS anayasa dersinde karşımıza soru gelebilecek olan konulardan birisi de Anayasa mahkemesi ve anayasa mahkemesinin işlevleri şeklinde olabilmektedir. Bu konumuzda anayasa mahkemesi hakkında bilgiler...

  • TBMM’nin Bilgi Edinme Ve Denetim Yolları

   TBMM’nin Bilgi Edinme Ve Denetim...

   TBMM’NiN BiLGi EDiNME VE DENETiM YOLLARI Soru Önergesi : TBMM üyelerinin herhangi bir bakan veya Başbakan’dan, bir konu üzerine bilgi istemesidir. - Yazılı olarak istenir - Yazılı...

  • Meclis Çalışmaları Hakkında Bilgiler

   Meclis Çalışmaları Hakkında Bilgiler

   Meclis ne zaman toplanır? Meclis Bir yasama yılında ne kadar tatil yapabilir? MECLİS ÇALIŞMALARI  Meclis, her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.  Meclis, bir yasama...

  • KPSS sınav kazandıracak Vatandaşlık Notları

   KPSS sınav kazandıracak Vatandaşlık N...

   KPSS sınav kazandıracak  Vatandaşlık Notları Lisans sınavına sayılı günler kala bu notlara göz atmanız oldukça faydanıza olacaktır. Geçmiş yıllarda sorulan Vatandaşlık...

  • KPSS Anayasa Yasama Konu Özeti

   KPSS Anayasa Yasama Konu Özeti

     Meclis genel oylama ile seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Milletvekili için 25 yaş şartı vardır. İlkokul mezunu olmak, taksirli suçlar dışında 1 yıldan fazla...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR