2016 KPSS Hazırlık Platformu
http://www.sahibim.net/index.php
» 
Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik İş İmkanları
a aa
Tarih : 27 Temmuz 2011 20:13
Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik İş İmkanları
Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik İş İmkanları
reklam

Tıbbi  Dökümantasyon  bölümü iş bulma olasılığı oldukça  yüksek bölümlerden birisidir, özellikle  kpss alımlarında kpss  tıbbi dökümantasyon taban puanları oldukça düşük olmakta bu da okulu bitirer bitirmez iş bulma olasılığını oldukça artırmaktadır, bunun yanında çeşitli özel hastane ve benzeri kurumlar  da da  iş bulma imkanı oldukça yüksektir. tıbbi dökümantasyon  bölümü YGS- 3 puan türüyle öğrenci almaktadır. Eğitim  Süresi  2 Yıldır.

GÖREVLER

- Çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını toplar, düzenler ve ilgililerin hizmetine sunar,
– Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derler ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koyar,


– Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derler, düzene koyar,
– Hastanelerde hasta kaydı ve taburcu işlemlerini yapar, ilgili bölüm veya doktorlara gönderir,
– Tıbbi raporları yazar,
– Hastane arşivini baştan kurup düzenleyebilir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Kağıt, kalem gibi büro malzemeleri,
– Bilgisayar, daktilo, dikte cihazları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter olmak isteyenlerin;
– Normalin üzerinde genel yeteneğe sahip,
– El ve parmakları, görme ve işitme organları sağlam,
– Ayrıntıyı algılayabilen,
– Dikkatli, düzenli
– Kurallara uyan, sorumluluk sahibi,
– Kapalı ortamlarda oturarak çalışmaktan hoşlanan,
– Sabırlı ve insanlarla rahat iletişim kurabilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter hastanelerde hasta dosyaları arşivinde, polikliniklerde, servis sekreterliklerinde ve bürolarda görev yaparlar. Hastane personeli ve hastalarla yakın ilişki içerisindedirler. Çalışma ortamı kalabalık ama temiz ve gürültüsüzdür. Hasta yatırma veya taburcu etme işlemleri ile ilgili birimlerde çalışan sekreterler isteklerini ifade edemeyen veya isteklerinin hemen yapılmasını isteyen hasta sahipleri veya yakınlarına durumu açıklamakta zorluklarla karşılaşabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler.
– Halen kadro sorunu olmakla birlikte, sağlık alanında bu konuda yetişmiş elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kadro sorununun da gelecekte çözüleceği ümit edilmektedir. Ayrıca sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı artmaktadır.
– Hastanelerde tıbbi kayıtları, defterleri tutanların doktorlar ve özellikle hemşireler oldukları göz önüne alındığında, bu görevi yapacak tıbbi dokümantasyoncu ve sekreterlerin yetişmeleri halinde yüzbinlerce elemana ihtiyaç olacağı ortadadır.
– Uluslararası düzeye açılan Türk Tıp Sisteminde yabancı dil bilen, hastalıkları ve ameliyatları uluslararası Koel Sistemi olan ICD – IO (ICD = International Clasification Of Disiaces) sistemi ile kodlayabilen, tıp diline hakim, anatomi, bilgisayar bilgileri ile donatılmış sekreterlere duyulan ihtiyaç çok fazladır.
– Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler.
– Çok iyi bilgisayar bilgisi ile donatılmış olmaları ve on parmak daktilo bilmeleri tıbbi yazılım büroları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır.
– Özel muayanehane hekimlerinin hasta randevu işlerini takip etmekte, doktorların bilimsel çalışmalarında yardımcı olmaktadırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” bölümü ve Sağlık Meslek Liselerinin “Tıbbi Sekreterlik” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin; Tıbbi Sekreterlik,Tıp Sekreterliği bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin Süresi 2 yıldır.
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik programının;
1. yılında: Psikoloji, Biyoistatistik, Bilgisayar, Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Histopataloji, Tıbbi Terminoloji, Daktilografi, Hastalık Bilgisi, Stenografi, Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji, İlk Yardım,

2. Yılında: Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi, Daktilografi, Araştırma Teknikleri, Stenografi, Halkla İlişkiler, Tıp Kütüphaneciliği, Sağlık Yönetimi, Büro Teknikleri ve Yönetimi gibi meslek dersleri ile 1. ve 2. sınıflarda Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili,Yabancı Dil, Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi gibi kültür dersleri okutulur. Programda eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. Özellikle Bilgisayar ve Daktilografi dersleri uygulamalı yapılmaktadır.
Ayrıca yaz tatillerinde 6′şar haftadan toplam 12 hafta hastane ve sağlık kuruluşlarında staj yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde

- Büro Yönetimi Öğretmenliği,
– Sağlık Kurumları İşletmeciliği

lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince, hastanelerin döner sermaye, vakıf gibi kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında gece ve hafta sonu çalışmalarına katılmak suretiyle ek bir gelir elde edebilirler. Ayrıca, mezuniyet sonrası ödemek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan “Öğrenim ve Harç Kredisi” alınabilir.

Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter olarak Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler bünyesinde bir kadro bulunmamaktadır. Bu nedenle mezunların hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışabilmeleri için yapılacak Devlet memurluğu sınavına girerek başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavda başarılı olmaları halinde, memur veya daktilograf kadrolarında l0. derecenin 2. kademesinden göreve başlarlar. Devlet Memurları Yasasına göre göreve başladığı yıl (ortalama asgari ücretin 2 katı düzeyinde maaş + yan ödemeler + döner sermayeden pay alırlar) l0. derece memur maaşından ücret alırlar. Son zamanlarda sağlık teknikeri kadrosuna atananlar da vardır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri

İşte Tıbbi  Dökümantasyon Ve Sekreterlik Taban Puanları


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü taban puanları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2010-2011 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Önlisans Programıdır.
Üniversite Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Taban Puanı Tavan Puanı Kont. Giren

Yerleştirme Öncelikleri

  bu nedir?


İnönü Üniversitesi (Malatya) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 445.519 445.519 30 30 -
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 409.868 417.422 30 30 -
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 406.858 421.621 40 40 -
Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 403.427 404.766 30 30 -
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 392.874 419.977 40 40 -
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 389.315 420.624 30 30 -
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 387.253 417.161 50 50 -
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 386.217 418.297 40 40 -
Niğde Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 382.761 421.815 50 50 -
Batman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 381.852 420.371 40 40 -
Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 379.702 415.096 40 40 -
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 378.717 399.284 30 30 -
Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 377.172 421.673 30 30 -
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 373.719 450.122 50 50 -
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 369.380 420.901 60 60 -
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 368.418 386.712 30 30 -
Iğdır Üniversitesi Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 368.307 393.929 30 30 -
Ardahan Üniversitesi Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 362.520 416.732 30 30 -
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 361.566 268.748 20 20 2010,2,İ,92
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Narman Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 357.590 418.439 60 60 -
Trakya Üniversitesi (Edirne) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 347.180 100.000 35 35 2010,2,D,91
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 345.478 415.592 30 30 2010,2,D,92
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 338.533 476.624 46 46 2010,2,D,92
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 330.513 366.437 50 50 2010,2,D,92
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 321.030 360.317 20 20 2010,2,İ,92
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 312.573 304.662 20 20 2010,2,D,91
Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 306.168 269.538 20 20 2010,2,D,92
Gazi Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 293.492 404.921 30 30 2010,2,İ,93
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 277.418 445.982 40 40 2010,2,D,92
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 273.973 446.806 30 30 2010,2,İ,92
İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 273.863 461.709 30 30 2010,2,İ,90
Ege Üniversitesi (İzmir) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 263.327 441.099 30 30 2010,2,İ,92
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 254.039 227.282 25 25 2010,2,D,92
İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 251.728 352.635 30 30 -
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 241.590 500.000 45 45 2010,2,D,92
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 237.265 280.349 25 25 2001,2,D,83
Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 233.713 500.000 30 30 2010,2,D,92
Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 230.168 500.000 40 40 2010,2,D,91
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 227.417 246.747 30 30 2010,2,İ,91
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 222.601 373.372 30 30 2010,2,İ,92
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 220.078 424.581 40 40 2010,2,D,91
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 219.488 273.463 20 20 2010,2,İ,91
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 215.315 310.786 40 7 -
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 210.917 461.557 30 30 2009,2,D,91
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 204.480 325.361 20 20 -
Çukurova Üniversitesi (Adana) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 200.801 449.746 50 50 2010,2,İ,92
Fatih Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 196.447 370.242 35 35 -
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 196.102 291.261 40 40 2010,2,D,92
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 186.590 291.380 35 35 2010,2,D,92
Okan Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 183.175 306.858 52 8 -
Sakarya Üniversitesi Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 177.695 453.676 40 40 2010,2,İ,92
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 174.828 500.000 40 40 2010,2,D,91
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 167.121 238.912 30 7 -
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 165.679 324.750 24 18 -
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 155.376 481.466 30 30 2010,2,İ,92
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 100.000 438.688 30 30 2010,2,D,91
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) YGS-3 - - 15 - -
Fatih Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) YGS-3 265.037 348.678 10 10 -
Okan Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) YGS-3 191.745 279.657 20 9 -
Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) YGS-3 170.367 345.851 36 27 -
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) YGS-3 242.777 349.325 24 24 -
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) YGS-3 199.305 259.548 5 3 -
Gazi Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 389.774 407.425 30 30 -
Çukurova Üniversitesi (Adana) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 376.456 425.960 50 50 -
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 369.131 412.709 40 40 -
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 368.894 401.358 40 40 -
Batman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 368.790 426.635 40 40 -
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 364.933 410.033 40 40 -
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 364.409 403.655 50 50 -
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 361.298 392.681 30 30 -
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 360.389 403.447 46 46 -
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 359.462 399.441 45 45 -
Niğde Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 357.566 398.997 50 50 -
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 357.238 379.052 30 30 -
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 351.201 371.875 50 50 -
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 349.871 369.690 60 60 -
Okan Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 219.098 219.098 12 1 -
Okan Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%25 Burslu) YGS-3 189.195 189.195 10 1 -
Okan Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu) YGS-3 283.550 333.437 5 5 -
Okan Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu) YGS-3 321.542 356.759 3 3 -
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 369.808 425.507 5 5 -
Fatih Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 357.838 402.756 5 5 -
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 352.289 356.924 2 2 -
İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 342.283 355.057 3 3 -
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 338.747 349.279 3 3 -
Okan Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 329.040 376.527 8 8 -
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 322.633 376.131 12 12 -
Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 228.280 319.355 4 4 2001,2,D,82
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) YGS-3 337.457 426.047 150 150 -
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) YGS-3 312.876 384.009 150 150 -


DİĞER KPSS DÖKÜMANLAR HABERLERİ

  • KPSS Türkçe Çıkmış Dilbilgisi Soruları

   KPSS Türkçe Çıkmış Dilbilgisi Soruları

   KPSS Türkçe Dersi sınavda önemli bir yer tutan derslerin başında gelmektedir.  KPSS türkçede sıkıntı çekilen konuların başını ise şüphesiz ki Dil Bilgisi soruları çekmektedir. Özellikle Sayısal Çıkışlı...

  • İHTİYAÇ 2014- Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

   İHTİYAÇ 2014- Türkiye Geneli 5. Deneme...

   KPSS lisans sınavı için sayılı günlerin kaldığı bu dönemde konularını bitiren adaylar için yapabilecekleri en faydalı olay Bol Bol farklı deneme sınavı çözmektir. Konularını bitirmeyen adaylara ise sürenin...

  • Fem 2014 TG-4 deneme sınavı

   Fem 2014 TG-4 deneme sınavı

   2014 FEM TG-4 deneme sınavı (Çözümlü) 2014 KPSS beyaz kalem TG-4 deneme sınavı Sorular oldukça kalitelidir, beyaz kalemyayınlarının kalitesini tartışmaya gerek yok. Deneme Genel Kültür ve Genel...

  • 2014 KPSS lisans deneme sınavları

   2014 KPSS lisans deneme sınavları

   2014 KPSS lisans sınavı'na sayılı haftalar kalmışken, artık yavaş yavaş konuları bitirmiş olup test ve soru bankası çözmeye başlamış olunmalıdır. Bunun yanısıra bol bol deneme sınavı çözmekte eksiklerinizi...

  • KPSS kodlamaları kitapçığı

   KPSS kodlamaları kitapçığı

   2014 KPSS hazırlıkları tüm adaylar tarafından son hızla devam ederken kpss lisans sınavı'da gün be gün yaklaşıyor. kpss kodlamaları adayların ezberlemekte sıkıntı çektiği konuları ve...

YORUMLAR
Bu Habere 37 Yorum Yapılmıştır.
 • banu diyor ki ;
  03 Ağustos 2011 19:18

  burdan mezun oldum ve işşsizim kpss den yüksek puan aldim 80 + gene atanamadim. burda okumayin önermiyorum. gidin arkadaşlar 4 yillik yazin. saten sadece sağlik liseliler kazanabilir burayi düz lise şansi cokkkkk az ! başka bölüm yazin bence !

 • nur diyor ki ;
  05 Mayıs 2012 18:41

  tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik okuyan biri mezun olduktan sonra devlet memuru olabilmek için kpss ye girdiğinde okuduğu bölümden mi giriyor?? bölümün derslerinden mi yani?? yoksa genel kültür mü?

 • ela diyor ki ;
  20 Mayıs 2012 18:24

  ya tıbbi dökümantasyon icin kpss den kac puan alsak atanabiliriz

 • cennet diyor ki ;
  23 Temmuz 2012 23:58

  iş imkanı var deniyor. yok mu gerçekten?

 • merve diyor ki ;
  28 Temmuz 2012 23:07

  yaa arkadaşlar bu bölüm zor mu ben tercih yapacam da önerir misiniz yoksa da hiç uğraşma başka bölüm tercih et mi dersiniz ??? lütfen cvp bekliyorum…

 • sevda diyor ki ;
  31 Temmuz 2012 8:37

  arkadaşlar ben tavsiye ederim size tıbbı dokümantasyonu bir insanan kendisine öz güveni varsa okusun derim cünkü hicbir meslek caba harcanmadan kazanılmıyor ki ?

 • ebru diyor ki ;
  31 Temmuz 2012 15:05

  ben bu bölümü tercih etmek istiyorum ama çok kararsızım , düz lise mezunuyum , bölüme puanım yetiyo ama zorlanırmıyım bilmiyorum, kimisi yorum yazmış çok iyi okuyun, kimisi iş olanağı yok LÜTFEN YARDIMCI OLUN ..

 • Ömer diyor ki ;
  31 Temmuz 2012 19:23

  Arkadaşlar benim puanım tutuyor fakat düz lise mezunuyum ve öncelik sağlık meslek liselerineymiş.. 10 tane il yazdım sizce tutar mı

 • çiğdem diyor ki ;
  08 Ağustos 2012 17:50

  slm bende bu bölümü okuyorum kendine güveni olan başaracağım diyen yazsın çok gzl bi bölüm.. derslerdende korkmayın göründüğü gibi zor değil tabi çalışana… bende mustafa kemal ünv hatayda okuyorum.. puanı tutan yazsın çok iyi bi bölüm…

 • tuğba diyor ki ;
  30 Ağustos 2012 12:40

  evet arkadaşlar ben bu bölümden mezunum şu an araştırma hast. de danışman olarak çalışıyorum ve 2.500 lira maaş artı döner sermaye alıyorum.lisans olucam yakında :)

 • hatice diyor ki ;
  02 Eylül 2012 0:45

  ya bu sitenin puanlarında bi yanlşlık olmalı. diğer sitelerde erciyes üni. 320yken, burda 220 kesinlikle bi yanlşlk war ve bu kadr düşük deil…

 • özlem diyor ki ;
  24 Eylül 2012 9:52

  Bölüm ikincisiyim ama 8 yıldır atanamadım sağlık olacaksa gidin hemşireliği seçin,her şekilde atanıyorsunuz, firma elemanı olarak hastanede asgari ücretle çalışıyorum. hiç bir faydası olmadı bana okuduğum okulun. ben çok pişmanım

 • yağmur diyor ki ;
  07 Ekim 2012 13:11

  önlisans olarak hiç tavsiye etmiyorum. yıllarca kpss atama puanı 85 lerin altına düşmedi, adam akıllı alım yapılmıyor. ilk kez 2010 puanıyla çok alım oldu, oda en son alımlarda 78-79 larda kaldı. ama lise bölümleri 71 e kadar düştü. lisesini okuyun ama önlisans asla tavsiye etmem. Bu arada kpss de mesleki soru çıkmıyor, genel kültür-genel yetenek soruları çıkıyor bilginize.

 • salih diyor ki ;
  08 Ekim 2012 18:07

  ben şimdi okuyorum bu bölümü bence kaçırmayın sağlık bölümleri sırtı yere gelmez

 • rıdvan diyor ki ;
  02 Kasım 2012 15:46

  bende şuan 1.sınıf okuyorum düz lise mezunuyum kpss de ne kadar almam gerek lutfen yardımcı olun bide bazıları bu bölümü okumayın diyorlar neden

 • MErt diyor ki ;
  05 Kasım 2012 14:19

  Arkadaslar bende bu bölümde okuyorum kesinlikle tavsiye etmiyorum iş bulma olanakları fazla filan demişler ama kesinlikle hocalar dahil herkes iş olanagının az oldugunu söylüyor kpss puanı cok yüksek baska bölümlere bakın derim hatta bi kaç arkadas tekrar sınava girip bölüm değiştircez

 • serdar diyor ki ;
  17 Kasım 2012 23:52

  ben bıtırdım bu bölümü ama kpss den atanmak ıcın 77 puandan asagı not almamak gerekıyor arkadaslar en son alım bu puan uzerınden oldu bılgınıze ayrıca bölümü okumak ısteyen arkadaslarında zorlanacağı dersler bellı saha önce görmedılerse ANATOMI,TIBBI TERMINOLOJI gıbı derslerden zorlanabılırler

 • hakan acar diyor ki ;
  25 Aralık 2012 14:53

  la biz kime inancaz adam gibi biri yazsın şunu

 • ÖZLEM diyor ki ;
  31 Aralık 2012 12:55

  iş imkanı var evet , asgari ücretle çalıştıran bi çok hastane var bu bölümü, özlük haklardan yoksun, taşeron kölesi oluyoruz resmen, sağlık okuyacaksanız ebelik, hemşirelik , anestezi teknikerliği falan okuyun. bu bölümden bölüm ikincisi olarak 8 yıl önce mezun oldum ama hala atanamadım. atanma umudum da kalmadı. almış olduğum 6 yıllık tıbbi sekreterlik eğitimi boşunaymış anlayacağınız…

 • Caner diyor ki ;
  03 Ocak 2013 16:20

  arkadaslar bu bölümde iş olanağı var gıbı duruyor ama kararsızım. bana biraz bilgi verebılırmısınız acaba bu bölüm alanında ona göre bende bu bölümü seçmeyi düşünüyorum..

 • emre diyor ki ;
  15 Ocak 2013 21:17

  arkadaşlar bn düz lise mezunuyum ve bu bölümü çk istiyorum sizce gelir mi bana düz lise oldugum için lutfn bilgi verin

 • nur’r diyor ki ;
  22 Ocak 2013 10:09

  arkdaslar ben bu sene snawa grecm tawsye edıyo musnuz

 • gulser diyor ki ;
  25 Ocak 2013 12:01

  bn duz lıse mezunuyum bu bolumu çok istiyorum ilk önce saglk mesleklerımı alıyolar duz lselern hc mı sansı yok ya nlur hmn blgı vern

 • adige diyor ki ;
  25 Şubat 2013 6:43

  öncedendi o işler.şimdi birsürü kont. açıldı ve binlerce mezun var ve doldu taştı.kpss alım zaten az gidin hastanede cv yapın işletme okuyun daha iyi

 • omer diyor ki ;
  02 Mart 2013 11:49

  Arkadaşlar ben tibbi dokümantasyon ve sekreterlik son sınıf ö ğrenci siyim detaylı b ilgi almak isteyen arkadaşlarwank65@hotmail.com sorularinizi faceme yazarsaniz cevap veririm

 • selçuk diyor ki ;
  02 Mart 2013 15:01

  arkadaşlar ben bu sene hazırlanoyurum bu bölüü çok istiyorum ortalama kaç puan almalıyım?

 • yağmur diyor ki ;
  07 Mart 2013 14:48

  ya ben meslek lisesini şu an okuyorum ama sizin yorumlarınız hiç iç açıcı değil şimdi ygsye gireceğim bunu yazim mi yoksa yazmim mi yaa

 • yağmur diyor ki ;
  07 Mart 2013 14:52

  ya ben meslek lisesini okuyorum bu bölümü yazmak istiyorum bamna biraz yardımcı olursanız sevinirim şimdiki yorumlarınız hiç açıcı değil yaa

 • çağrı diyor ki ;
  17 Mart 2013 15:47

  arkadaslar ben tıbbi dökümantasyon 1. sınıf öğrencisiyim bölümümden gayet memnunum burayı yazacak arkadaslara tek tavsiyem yanında da işletme ve benzeri açık öğretim bölümü yazın emin olun çok faydasını göreceksiniz.okul hayatı çok zevkli .

 • pınar diyor ki ;
  01 Mayıs 2013 11:35

  ya ben anlamadım herkes bisey söylüyo ben bir yıl daha sınava girmek istemiyorum lütfen adam akıllı birsey söyleyin iş imkanı varmi tavsiye eder misinizzzz

 • pınar diyor ki ;
  01 Mayıs 2013 11:37

  cevabı bekliyorum lütfen iyi bilen biri söylesin

 • serkan diyor ki ;
  10 Temmuz 2013 15:56

  adam akıllı bırı bisey soylesın ………

 • şaşkın diyor ki ;
  17 Temmuz 2013 13:20

  ya şu bölüm hakkında adam akıllı bişey söyleyecek biri yok mu? okunacak bir bölüm mü yoksa hiç bulaşmamak mı lazım?

 • kerim diyor ki ;
  07 Ekim 2013 11:29

  arkadaşlar ben bu yıl bu bölümü yazdım ankara üniversitesi geldi. ama bir araştırdım ki tıbbi dökümantasyon sağlık hizmetlerinden çıkmış. meslek elemanı olmuş yani sağlık teknikeri olunamıyor artık. açıköğretim okumak bile bundan mantıklı. sadece sekreter oluyorsun anlıcanız. kayıt yaptırmaktan bile vazgeçicem nerdeyse. son kpss 2013-1 tercih klavuzunu incelerseniz. ne demek ,istediğimi anlarsınız.

 • şifanur diyor ki ;
  25 Şubat 2014 17:27

  arkadalar ben şu anda büro yönetimi okuyorum ve bu bölüme direk geçiş hakkım var. iş imkani var mı?

 • Mehmet Devrim Akgeyik diyor ki ;
  06 Temmuz 2014 16:19

  Elacım minimum 80 puan yapman gerekiyo

 • ebru diyor ki ;
  19 Ekim 2014 12:31

  Kesinlikle bu bolumu okumus biri olarak tabsiye etmiyorum.atama puanlari cok yuksek bu bolum yerine ameliyathane gibi daha dusuk atamalari olan bolumu tercih etmelisiniz bence

GÜNÜN HABERLERİ

KPSS YARDIMCI KAYNAKLAR

İŞ İLANLARI

Site Yazarı Google +: Serdar KAYAR